• VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

 

Освітня програма "Електроніка", за якою відбувається підготовка фахівців на кафедрі ПЕ, актуальна й у всьому світі. Підтвердженням тому є запрошення на стажування студентів нашого профілю до Мюнхена.

Необхідною умовою, окрім спеціальних знань та навичок у сфері силової електроніки, захоплення, аналізу та візуалізації даних є також і вільне володіння англійською мовою (письмовою та розмовною).

Зацікавлені студенти можуть подавати запити на стажування. Більш докладна інформація у постері. 

Коментарів (0) Переглядів: 1020

В рамках співпраці з роботодавцями 16 березня 2018 року студенти четвертого курсу спеціальності "Електроніка" групи ПЕ-141 відвідали компанію ВАТ "ПЕТ Технолоджис Україна", м Чернігів.  Підприємство засноване австрійською компанією «PET Technologies Europe GmbH», керівництво якої має багатий багаторічний досвід в розробці та продажі видувного обладнання та прес-форм у всесвітньо відомих компаніях, а також власні розробки, успішно реалізовані в проектах в країнах Західної та Східної Європи.

Компанія PET Technologies пропонує професійні і сучасні комплексні рішення для виробників продукції в ПЕТ-тарі. Ними розробляється та виготовляється промислове обладнання для виготовлення поліетиленової тари та комплексні рішенні в галузі пакування. Компанія в Чернігові має повний цикл від проектування механічної та електронної частини станків та виробничих ліній до їх виготовлення та впровадження на підприємствах

Студенти ознайомилися з сучасним виробництвом, проведена екскурсія по підприємству та встановлені особисті контакти для подальшої співпраці в тому числі і з метою проходження практики та працевлаштування.

Коментарів (0) Переглядів: 1512

Сайт конкурсу: http://inel.stu.cn.ua/konkurs

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 року № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році» (далі Конкурс) у Чернігівському національному технологічному університеті відбудеться II тур Конкурсу в галузі  знань «Електроніка та телекомунікації» з спеціальності «Електроніка»Заключний (другий) етап Конкурсу у вигляді  підсумкової  науково-практичної конференції  відбудеться 23-25 квітня 2018 року.

 Конкурс буде проходити на базі кафедри «Промислова електроніка». Наукові напрями Конкурсу:

•Мікро- та наноелектроніка;

•Електронні пристрої та системи;

•Акустотехніка.

 До участі в Конкурсі запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн.

 На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше двох осіб) з актуальних проблем спеціальності «Електроніка» (від одного вищого навчального закладу не більше трьох робіт), які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, не мають відзнак НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

 Роботи, що подаються на конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог, викладених в «Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017р. № 605, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17):

 Докладніше...

Коментарів (0) Переглядів: 1373

26 грудня 2017 року на кафедрі Промислової електроніки ім. В.М. Рядського відбувся захист випускних кваліфікаційних  робіт магістра за спеціальністю 8.05080202 – «Електронні системи» студентів 6-го курсу заочної форми навчання групи ЗМЕ-111. Екзаменаційна комісія під головуванням директора ТОВ «КОНТЕК» Миколи Анатолійовича Ігнатенка виставила наступні оцінки:

1. ГРИБ Дмитро Сергійович, «Електронна система підтримки наукового експерименту» (англ. «Electronic System to Support Scientific Experiment»), керівник: к.т.н, доцент кафедри ПЕ В.П. Войтенко − «відмінно» (95);

2. ДРЯПІКА Валентин Миколайович, «Лабораторне джерело живлення  середньої потужності» (англ. «Medium-Power Laboratory Power Supply»), керівник: к.т.н, ст. викл. кафедри ПЕ О.М. Городній − «добре» (75);

3. САМСОНЕНКО Ігор Вікторович, «Система контролю для намотувального верстату» (англ. «Monitoring System for Winding Machine»),  керівник: к.т.н, доцент кафедри ПЕ В.В. Гордієнко − «добре» (82);

4. ФЕДЧЕНКО Олександр Миколайович, «Автоматизований стенд для діагностики  комп'ютерних блоків живлення» (англ. «Automated Booth  for Diagnosing the  Power Supply of Personal Computers»), керівник: к.т.н, доцент кафедри ПЕ А.С. Ревко − «добре» (77);

5. ПОРОДЬКО Тарас Вікторович, «Стенд для вимірювання параметрів електропривода безпілотного літального апарату» (англ. «Booth for Measuring the Electric Drive Parameters of Unmanned Aerial Vehicle»), керівник: д.т.н, професор зав. каф. ПЕ Ю.О. Денисов − «відмінно» (90).

 

Вітаємо наших студентів з присвоєнням освітнього ступеня «магістр Електроніки» і бажаємо подальших життєвих успіхів !

Коментарів (0) Переглядів: 1099

Магістри нашої кафедри взяли участь в міжнародній конференції 2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, яка проходила 16-21 жовтня 2017 року у Львові. За підсумками конференції обидві доповіді здобули призові місця.

Перше місце (Grand Prix) здобула робота магістра кафедри промислової електроніки Олександра Матюшкіна: "COMPONENT DESIGN GUIDELINES FOR NEW SINGLESTAGE BUCK-BOOST INVERTER WITH UNFOLDING CIRCUIT", яка стосується новітньої топології інверторів напруги, дослідження і розробку яких він проводить в рамках держбюджетної науково-дослідницької тематики університету на кафедрі БРАС. Олександр Матюшкін є також переможцем Всеукраїнських універсіад, а також лауреат іменної стипендії фонду "Україна" Леоніда Даниловича Кучми. 

Друге місце здобула науково-практична робота магістрів кафедри промислової електроніки Дениса Якосенка та Сергія Яценка: "A SCALABLE VHDL-IMPLEMENTATION TECHNIQUE OF THE BINARY ENCODER STRUCTURE INTO FPGA", яка виконана під керівництвом викладача кафедри промислової електроніки Романа Дмитровича Єршова. Дослідження стосується новітніх власне розроблених методик опису масштабованих схемотехнічних структур на мові VHDL. Запропонована методика дозволяє створювати оптимальні за кількістю елементів та швидкодією вузли всередині мікросхем FPGA та ASIC. 

Зауважимо, що наші студенти вже багато років поспіль є співавторами наукових статей, які внесені до всесвітніх науково-метричних баз, в тому числі і бази IEEE, та займають гідне місце серед доробку світової спільноти інженерів з електротехніки та електроніки.

Наявність таких статей дає змогу роботодавцям у будь-якій точці Світу оцінити можливості наших спеціалістів.

Коментарів (0) Переглядів: 1374