• VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

 

Сайт конкурсу: http://inel.stu.cn.ua/konkurs

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 року № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році» (далі Конкурс) у Чернігівському національному технологічному університеті відбудеться II тур Конкурсу в галузі  знань «Електроніка та телекомунікації» з спеціальності «Електроніка»Заключний (другий) етап Конкурсу у вигляді  підсумкової  науково-практичної конференції  відбудеться 23-25 квітня 2018 року.

 Конкурс буде проходити на базі кафедри «Промислова електроніка». Наукові напрями Конкурсу:

•Мікро- та наноелектроніка;

•Електронні пристрої та системи;

•Акустотехніка.

 До участі в Конкурсі запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн.

 На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше двох осіб) з актуальних проблем спеціальності «Електроніка» (від одного вищого навчального закладу не більше трьох робіт), які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, не мають відзнак НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

 Роботи, що подаються на конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог, викладених в «Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017р. № 605, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17):

 Докладніше...

Коментарів (0) Переглядів: 1216

26 грудня 2017 року на кафедрі Промислової електроніки ім. В.М. Рядського відбувся захист випускних кваліфікаційних  робіт магістра за спеціальністю 8.05080202 – «Електронні системи» студентів 6-го курсу заочної форми навчання групи ЗМЕ-111. Екзаменаційна комісія під головуванням директора ТОВ «КОНТЕК» Миколи Анатолійовича Ігнатенка виставила наступні оцінки:

1. ГРИБ Дмитро Сергійович, «Електронна система підтримки наукового експерименту» (англ. «Electronic System to Support Scientific Experiment»), керівник: к.т.н, доцент кафедри ПЕ В.П. Войтенко − «відмінно» (95);

2. ДРЯПІКА Валентин Миколайович, «Лабораторне джерело живлення  середньої потужності» (англ. «Medium-Power Laboratory Power Supply»), керівник: к.т.н, ст. викл. кафедри ПЕ О.М. Городній − «добре» (75);

3. САМСОНЕНКО Ігор Вікторович, «Система контролю для намотувального верстату» (англ. «Monitoring System for Winding Machine»),  керівник: к.т.н, доцент кафедри ПЕ В.В. Гордієнко − «добре» (82);

4. ФЕДЧЕНКО Олександр Миколайович, «Автоматизований стенд для діагностики  комп'ютерних блоків живлення» (англ. «Automated Booth  for Diagnosing the  Power Supply of Personal Computers»), керівник: к.т.н, доцент кафедри ПЕ А.С. Ревко − «добре» (77);

5. ПОРОДЬКО Тарас Вікторович, «Стенд для вимірювання параметрів електропривода безпілотного літального апарату» (англ. «Booth for Measuring the Electric Drive Parameters of Unmanned Aerial Vehicle»), керівник: д.т.н, професор зав. каф. ПЕ Ю.О. Денисов − «відмінно» (90).

 

Вітаємо наших студентів з присвоєнням освітнього ступеня «магістр Електроніки» і бажаємо подальших життєвих успіхів !

Коментарів (0) Переглядів: 930

Магістри нашої кафедри взяли участь в міжнародній конференції 2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, яка проходила 16-21 жовтня 2017 року у Львові. За підсумками конференції обидві доповіді здобули призові місця.

Перше місце (Grand Prix) здобула робота магістра кафедри промислової електроніки Олександра Матюшкіна: "COMPONENT DESIGN GUIDELINES FOR NEW SINGLESTAGE BUCK-BOOST INVERTER WITH UNFOLDING CIRCUIT", яка стосується новітньої топології інверторів напруги, дослідження і розробку яких він проводить в рамках держбюджетної науково-дослідницької тематики університету на кафедрі БРАС. Олександр Матюшкін є також переможцем Всеукраїнських універсіад, а також лауреат іменної стипендії фонду "Україна" Леоніда Даниловича Кучми. 

Друге місце здобула науково-практична робота магістрів кафедри промислової електроніки Дениса Якосенка та Сергія Яценка: "A SCALABLE VHDL-IMPLEMENTATION TECHNIQUE OF THE BINARY ENCODER STRUCTURE INTO FPGA", яка виконана під керівництвом викладача кафедри промислової електроніки Романа Дмитровича Єршова. Дослідження стосується новітніх власне розроблених методик опису масштабованих схемотехнічних структур на мові VHDL. Запропонована методика дозволяє створювати оптимальні за кількістю елементів та швидкодією вузли всередині мікросхем FPGA та ASIC. 

Зауважимо, що наші студенти вже багато років поспіль є співавторами наукових статей, які внесені до всесвітніх науково-метричних баз, в тому числі і бази IEEE, та займають гідне місце серед доробку світової спільноти інженерів з електротехніки та електроніки.

Наявність таких статей дає змогу роботодавцям у будь-якій точці Світу оцінити можливості наших спеціалістів.

Коментарів (0) Переглядів: 1231

В межах вивчення дисципліни професійної та практичної підготовки «Електронні системи підтримки наукового експерименту» (викладач: к.т.н., доцент Войтенко Володимир Павлович, доцент кафедри промислової електроніки ЧНТУ) студенти групи МПЕн-161 10 жовтня 2017 р. у м. Києві відвідали семінар «Технології та рішення National Instruments для розробки і тестування сучасної електроніки і радіотехніки».

В ході семінару були представлені новинки компанії National Instruments для автоматизації вимірювань і тестування компонентів і вузлів електронних і радіотехнічних систем, а також рішення компанії YEA Engineering для цифрової обробки радіосигналів, макетування складних СВЧ-систем, тестування радіоелектронних пристроїв і електронної компонентної бази. Студенти отримали унікальну можливість обговорити свої завдання з інженерами-розробниками, які дали відповіді на запитання і поділилися досвідом розробки систем тестування та інших програмно-апаратних комплексів.
Після закінчення семінару всі учасники отримали сертифікати, які засвідчують підвищення кваліфікації. Сподіваємося, що цей цікавий захід розширить світогляд наших студентів не тільки з точки зору конкретної дисципліни, але й допоможе у підготовці кваліфікаційної роботи магістра і стане міцною цеглинкою у фундаменті знань і умінь, набутих під час навчання в ЧНТУ.

Коментарів (0) Переглядів: 1241

26 та 29 червня 2017 року на кафедрі промислової електроніки ім. В.М. Рядського відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт ОКР «Бакалавр» студентів групи ПЕ-131 за напрямом підготовки 6.05080202 − «Електронні пристрої та системи».

Екзаменаційна комісія у складі: голова комісії – Іванов Володимир Євгенійович, заступник Головного Конструктора ПАТ “ЧЕЗАРА”; члени комісії: Денисов Ю.О. – д.т.н., професор, зав. кафедри ПЕ; Гордієнко В.В. – к.т.н., доцент кафедри ПЕ; Ревко А.С. – к.т.н., доцент кафедри ПЕ; та секретар комісії – Єршов Р.Д., асистент кафедри ПЕ, оцінила наступним чином випускні роботи:

ЛИМАРЕНКО Євгеній Юрійович, «Система дистанційного керування проекційним екраном» («Projection screen remote control system»), керівник ,− к.т.н., доцент Ревко А.С., − відмінно (90);

КАРПЕНКО Максим Володимирович, «Інтелектуальний комутатор потужного навантаження» («Intelligent switch of high-power load»), керівник − к.т.н., доцент Ревко А.С., − відмінно (90);

ЯЩЕНКО Олександр Сергійович, «Імпульсний регулятор яскравості інформаційної панелі» («Switched-mode brightness controller of interactive panel»), керівник − к.т.н., ст..викл., Городній О.М., − добре (85);

ПIНЧУК Тетяна Анатоліївна, «Квазірезонансний імпульсний перетворювач з поліпшеними динамічними параметрами» («Quasi-Resonant pulse converter with improved dynamical characteristics»), керівник ,− к.т.н., ст.викл., Городній О.М., − добре (85);

МЕДВЕДЄВ Олег Михайлович, «Система керування двигуном змінного струму бортового застосування» («AC motor control system for onboard applications»), керівник ,− д.т.н, професор Денисов Ю.О., − задовільно (73);

КОВАЛЕНКО Ярослав Володимирович, «Квазірезонансний імпульсний перетворювач зі змінюваними параметрами резонансного контуру» («Quasi-Resonant pulse converter with tunable parameters of resonant chain»), керівник − к.т.н., ст..викл., Городній О.М, − задовільно (70);

СЕМЕНДЯЙ Владислав Сергiйович, «Джерело живлення з мікроконтролерним керуванням для двигуна малої потужності» («Power supply device with microcontroller using for low-power motors»), керівник − к.т.н., доцент Гордієнко В.В., − задовільно (70);

ТРУХАН Iгор Вiталiйович, «Мікроконтролерна система керування двигуном постійного струму» («DC motor control system with microcontroller using»), керівник ,− к.т.н., доцент Гордієнко В.В., − задовільно (65);

ТУРЕНОК Олег Iгорович, «Система керування кондиціонером» («Air conditioning control system»), керівник − к.т.н., доцент Гордієнко В.В., − задовільно (60).

Всім студентам присвоєна кваліфікація «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи». Вітаємо бакалаврів з успішним захистом і бажаємо подальших успіхів у житті ! Також запрошуємо всіх до ступу в магістратуру кафедри промислової електроніки!

Коментарів (0) Переглядів: 1284