• VTEM Image Show

 • VTEM Image Show

 • VTEM Image Show

 • VTEM Image Show

 

Інтеграція до інтернаціонального наукового та академічного простору здійснюється через конкретні кроки. Доцент кафедри Володимир Войтенко у 2022/2023 н.р. бере участь у програмі академічної мобільності науково-педагогічних працівників завдяки отриманню гранту від фонду Кнута та Аліси Валленбергів. Науково дослідна робота за темою «Підвищення швидкості аналізу зображень, отриманих з безпілотного літального апарату» виконується на кафедрі автоматичного керування Лундського університету, Швеція. Засновник цієї кафедри – добре знаний в Україні науковець Karl Johan Åström – співавтор «Біблії» у світі автоматики – книги K.J.Åström, T.Hagglund. PID-controllers: Theory, Design, and Tuning.

І  K.J.Åström, і T.Hagglund наразі є професорами кафедри. Кафедра має відмінну лабораторну базу (від різноманітних роботів та приладів до верстатів), яка використовується і в наукових дослідженнях, і в навчанні.   

Лундський університет був заснований в 1666 році і неодноразово входить до 100 найкращих університетів світу.

Керівництво університету (ректор Erik Renström та проректор Per Mickwitz) підтримує ідею поглиблення співпраці з українськими вишами, а ставлення до нас можна оцінити за семінаром Perspectives on and for Ukraine – an open seminar supporting academic freedom.

Гарні умови для виконання наукових досліджень в країнах Європейського Союзу дозволяють швидко отримати якісні наукові результати, покращити рівень викладання за освітньою програмою та, в перспективі, розширити інтернаціональне співробітництво кафедри з спорідненими закордонними вишами за рахунок обміну студентами. 

Коментарів (0) Переглядів: 101

Сторінка конкурсу: https://inel.stu.cn.ua/index.php/naukova-diyalnist/konkursi/elektronika-2022

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 05 листопада 2021 року №1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021-2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 року №1457» (далі Конкурс) Національний університет «Чернігівська політехніка» призначено базовим закладом вищої освіти для проведення II туру Конкурсу з спеціальності «Електроніка».

Заключний (другий) етап Конкурсу у вигляді  підсумкової науково-практичної конференції відбудеться 20-22 квітня 2022 року.

Конкурс буде проходити на базі кафедри «Електроніка, автоматика, робототехніка та мехатроніка» НУ «Чернігівська політехніка».

Коментарів (0) Переглядів: 58

Нижче наведені графіки ліквідації академзаборгованості з курсів, що ведуть викладачі кафедри ЕАРМ.

Для перегляду графіків ліквідації відкрийте новину повністю: https://inel.stu.cn.ua/index.php/326-hrafiky-likvidatsii-akademzaborhovanosti

Коментарів (0) Переглядів: 103

На кафедрі Електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки 21 та 22 грудня 2021 року відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів групи МПЕп-201 спеціальності «Електроніка».

До захисту подано 8 випускних кваліфікаційних робіт. Екзаменаційна комісія під головуванням доктора технічних наук, старшого наукового співробітника відділу транзисторних перетворювачів Інституту електродинаміки НАН України Юрія Володимировича Руденка, виставила наступні оцінки:

 1. Каракуль Валерій Вікторович, «Двопозиційний регулятор температури з таймером» («Two-position temperature controller with timer»), науковий керівник: к.т.н., доцент Гордієнко В.В. – добре (75 балів);
 2. Колесник Павло Миколайович, «Радіопередавач з амплітудною модуляцією та підвищеною ефективністю» («Radio transmitter with amplitude modulation and increased efficiency»), науковий керівник: к.т.н., доцент Ревко А.С. – відмінно (98 балів), диплом з відзнакою;
 3. Максименко Євгеній Володимирович, «Автоматизований тестувальний стенд для контролера газотурбінного двигуна» («Automatic test equipment for gas turbine engine controller»), науковий керівник: старший викл. Єршов Р.Д. – відмінно (95 балів);
 4. Маслов Сергій Олегович, «Система голосового керування для ковальського виробництва» («Voice control system for blacksmith manufacturing»), науковий керівник: к.т.н., доцент Гордієнко В.В. – відмінно (90 балів);
 5. Наскрипняк Дмитро Сергійович, «Роботизована платформа з металошукачем та дистанційним керуванням» («Robotic platform with metal detector and remote control», науковий керівник: к.т.н., доцент Гордієнко В.В. – добре (80 балів);
 6. Павленко Ярослав Михайлович, «Лабораторний цифровий стенд для контролю вібрації, температури та вологості» («Laboratory digital equipment for vibration, temperature and humidity control»), науковий керівник: к.т.н., доцент Гордієнко В.В. – відмінно (95 балів);
 7. Ратніков Костянтин Валерійович, «Автоматичний безконтактний електронний термометр» («Automatic contactless electronic thermometer»), науковий керівник: к.т.н., доцент Ревко А.С. – добре (80 балів);
 8. Секач Віталій Олександрович, «Трифазний інвертор напруги для безпілотних літальних апаратів» («Three-phase voltage inverter for unmanned aerial vehicles»), науковий керівник: к.т.н., доцент Городній О.М. – добре (80 балів);

Вітаємо наших випускників та бажаємо успіхів у подальшій професійній діяльності та у житті. Для Вас двері кафедри завжди відчинені!

 

Коментарів (0) Переглядів: 108


Конференція відбудеться в Національному університеті "Чернігівська політехніка" 17 грудня 2021 року.

Мета конференції – залучення творчого потенціалу молоді до вирішення актуальних науково-технічних проблем та розбудови технократичного суспільства. Формат конференції покликаний створити ділові зв’язки між здобувачами освіти, вчителями, студентами та викладачами з метою:

 •  об’єднання зусиль у реалізації спільних проектів, науково-дослідницьких робіт;
 •  підвищення творчої активності та професійного рівня учасників;
 •  створення дискусійного майданчика для обміну вже набутим досвідом та засвоєними технологіями;
 •  усвідомлення особливостей інноваційних науково-технічних рішень;
 •  аналізу проблем довкілля та перспектив їх вирішення;
 •  поширення та засвоєння нових знань і вмінь;
 •  формування зацікавленості у пізнанні новітніх знань учасників конференції;
 •  практичного втілення наукових рішень задля вдоволення суспільних потреб.

До участі запрошуються здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти, студенти закладів фахової передвищої освіти та студенти й магістри закладів вищої освіти, які займаються науково-дослідницькою роботою, педагогічні та науково-педагогічні працівники й представники органів управління освітою. Під час конференції її учасники зможуть представити свої наукові та прикладні напрацювання, а також надати пропозиції щодо залучення обдарованої учнівської та студентської молоді до їх впровадження у різних напрямках розвитку сучасного суспільства. Крім можливості оприлюднити доповіді, усі учасники матимуть змогу отримати кваліфіковані консультації та допомогу науково-педагогічних працівників Національного університету "Чернігівська політехніка", методистів Обласного комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді».

Конференція проводиться у таких секціях:

 •  математика;
 •  природничі науки;
 •  технічні науки;
 •  комп’ютерні науки;
 •  економічні та правові науки.

Робочі мови конференції – українська та англійська.

Усі витрати, пов’язані з проведенням конференції та публікацією матеріалів, несуть організатори. У зв’язку з COVID-19 форма проведення заочна. Консультації з приводу своїх наукових тез можна буде отримати за контактними даними голів та заступників секцій, що знаходяться на сайті конференції. Електронний варіант збірника тез доповідей можна буде завантажити на офіційній сторінці конференції.

За матеріалами конференції планується випуск збірника тез доповідей. Для цього учасникам конференції необхідно до 12 грудня 2021 року зареєструватися онлайн на сайті конференції та надіслати тези доповідей до організаційного комітету, оформлені відповідно до встановлених вимог.

Додаткову інформацію щодо участі у конференції, реєстрації та оформлення тез можна знайти на офіційному сайті конференції: http://inel.stu.cn.ua/index.php/naukova-diyalnist/konferentsiji/ntss-2021

Коментарів (0) Переглядів: 504