Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка"

 • VTEM Image Show

 • VTEM Image Show

 • VTEM Image Show

 • VTEM Image Show

 

Згідно листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 09.01.2024 №21/08-28 про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Облік і оподаткування», «Інтелектуальна власність», «Електроніка» (далі Конкурс), Національний університет «Чернігівська політехніка» проводить Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Електроніка».

Кафедра «Електроніка, автоматика, робототехніка та мехатроніка» НУ «Чернігівська політехніка» є базовою для цього конкурсу.

Детальна інформація розміщена на сторінці конкурсу:  https://inel.stu.cn.ua/index.php/naukova-diyalnist/konkursi/elektronika-2024

Коментарів (0) Переглядів: 52

Шановні студенти, до вашої уваги графік ліквідації академзаборгованості за минулий семестр з дисциплін, що проводять викладачі нашої кафедри: Grafik_likvdacii_12_16.pdf

Коментарів (0) Переглядів: 51

Формування індивідуальної освітньої траєкторії є одним з принципів сучасної вищої освіти. Завідувач кафедри Юрій Денисова та гарант освітньої програми Анатолій Ревко і куратори відповідних академічних груп 9.02.2024 провели онлайн зустріч зі студентами першого та третього курсів, що навчаються за освітньою програмою "Електроніка роботизованих систем та комплексів" для консультації стосовно вибору вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
На освітніх програмах кафедри індивідуальна освітня траєкторія забезпечується переважно вибірковими дисциплінами та регламентується Положенням: https://stu.cn.ua/wp-content/stu-media/normobaza/normdoc/norm-osvitproces/polozhennya-pro-indyvidualnu-osvitnyu-trayektoriyu.pdf. Студенти мають можливість обрати вибіркові дисципліни загальним обсягом 66 кредитів ЄКТС, які після вибору студентами вносяться до індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти. Студенти проходять процедуру обрання вибіркових дисциплін та формування (за потреби) індивідуального плану, беруть участь у програмах академічної мобільності EEEE 661 Modern Control, можуть отримати індивідуальні графіки навчання, обирають: теми індивідуальних завдань (курсових робіт (проєктів), розрахунково-графічних, розрахункових робіт, тощо); місце проходження практики; тему кваліфікаційної роботи та наукового керівника. (відповідно до Положення)

Коментарів (0) Переглядів: 52

На кафедрі Електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки 19 та 21 грудня 2023 року відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів групи МПЕ-221 спеціальності 171 - Електроніка.

До захисту подано 10 випускних кваліфікаційних робіт. Екзаменаційна комісія під головуванням заступника начальника управління ПрАТ «ЧЕЗАРА» Анатолія Миколайовича Дегтеренко, виставила наступні оцінки:

 1. Велігорський Олександр Олегович, «Лазерна система для вдосконалення навичок прицільної стрільби» («Laser-based system for targeted shooting skills improvement»), науковий керівник: к.т.н., доцент Городній О.М. – відмінно (98 балів);
 2. Галушко Дмитро Олегович, «Електронна система мовного введення команд робота» («Electronic system of voice commands input for robots»), науковий керівник: к.т.н., доцент Войтенко В.П. – добре (85 балів);
 3. Герасимов Олексій Володимирович, «Система автоматичного позиціювання сонячної панелі з контролем її енергетичних показників» («Automatic positioning system for solar panel with energy parameters control»), науковий керівник: к.т.н., доцент Городній О.М. – добре (75 бали);
 4. Доропей Максим Дмитрович, «Прилад для вимірювання параметрів атмосфери» («Device for atmospheric parameters measurement»), науковий керівник: д.т.н., проф. Денисов Ю.О. – добре (85 балів);
 5. Іценко Вадим В`ячеславович , «Навчальний лабораторний стенд для дослідження програмованої логіки» («Educational laboratory kit for programmable logic investigation»), науковий керівник: к.т.н., доцент Войтенко В.П. – добре (75 балів);
 6. Козаченко Дмитро Анатолійович, «Дозатор рідини та контролю її рівня з дистанційним керуванням» («Liquid dispenser and level meter with remote control feature»), науковий керівник: к.т.н., доцент Городній О.М. – відмінно (95 балів);
 7. Савченко Даниїл Володимирович , «Комбінована робастна система керування положенням двигуна постійного струму» («Combined robust position control system of brushed direct current motor»), науковий керівник: ст. викл. Єршов Р.Д. – відмінно (100 балів);
 8. Соловей Олександр Олександрович, «Електронна система позиціонування відеокамери БПЛА» («Electronic system of video camera positioning for unmanned aerial vehicle»), науковий керівник: к.т.н., доцент Войтенко В.П. – добре (75 балів);
 9. Тимощук Артем Анатолійович, «Інтерактивна система керування освітленням» («Interactive lighting control system»), науковий керівник: д.т.н., проф. Денисов Ю.О. – добре (80 балів);
 10. Акуленко Анна Денисівна, «Багатоканальне джерело електроживлення бортового призначення» («Multichannel power supply for onboard applications»), науковий керівник: д.т.н., проф. Денисов Ю.О. – відмінно (90 балів);

 

Вітаємо наших випускників та бажаємо успіхів у подальшому навчанні, професійній діяльності та у житті. Запрошуємо продовжити навчання у нас в аспірантурі.

Коментарів (0) Переглядів: 109

До нас з гостьовою лекцією 12 грудня 2023 року завітав наш стейкхолдер, виконуючий обов'язки виконавчого директора, головний інженер ТОВ «Ютекс Україна» Микола Стельмах. 

Для здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів Микола прочитав лекцію на тему: "Знайомство з виробництвом оптоволоконного кабелю", протягом якої він  познайомив аудиторію з компанією «Ютекс Україна», її діяльністю, історією, поточною ситуацією на підприємстві, розповів про історію створення, характеристики та сфери використання оптоволокна,  про  конструкцію кабелів, а саме, з яким матеріалів вони виготовляються та яке наповнення використовується, сфери використання різних типів кабелів, подальші перспективи кабельного виробництва у нас.

Також на лекції значна увага була приділена обладнанню, яке використовується для виготовлення кабелів, складу виробничих ліній. Озвучені найпоширеніші проблеми і нюанси роботи обладнання (в частині електронних та електромеханічних складових лінії) та шляхи їх вирішення. В заключній частині бесіди лектор відповів на запитання слухачів та запросив їх на екскурсію до свого підприємства. Було вирішено організувати таку екскурсію на початку наступного семестру.

Дякуємо Миколі Стельмаху за таку чудову і корисну лекцію для наших студентів. ЇЇ матеріали будуть використовуватися в бакалаврському курсі "Елементна база електронних пристроїв" та магістерському курсі "Електронні промислові пристрої".

Всі присутні залишилися задоволені таким заходом і з нетерпінням чекаємо наступних зустрічей.

Коментарів (0) Переглядів: 88