Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки (до 01.12.2018 року - кафедра промислової електроніки) - це підрозділ Національного університету "Чернігівська політехніка", який призначений для викладання спеціальних дисциплін з напрямку "Електроніка", а також проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Кафедру створено в 1989 році. Засновник кафедри - Олександр Іванович Денисов - доктор технічних наук, професор, член Директорату Міжнародної асоціації з енергетики (Клiвленд, США), визнаний вчений в галузях енергетичної електроніки та систем точного магнітного запису. Найвагоміший внесок Олександра Івановича в розвиток суспільства - це його учні, серед яких є професори та доценти, доктори та кандидати наук. В iсторiї кафедри - проведення міжнародних науково-технічних конференцій (1987, 1989, 1991 р.р.) з проблем перетворювальної техніки. В роботі цих форумів брали участь таки провідні вчені в галузі як В.А. Лабунцов, А.К. Шидловський, В.С. Руденко, В.I. Сенько. Кафедра має наукові та методичні зв'язки з інститутом електродинаміки НАН України, Національним технічним університетом "КПI", Національним технічним університетом "ХПI", Технічним університетом "МЭИ", іншими установами СНД. Науково-технічні дослідження кафедри спрямовані на розробку джерел живлення та систем автоматичного електроприводу. Наші співробітники є постійними учасниками міжнародних конференцій "Проблеми сучасної електротехніки" та "Силова електроніка та енергоефективнiсть".

 Основна наша мета - це підготовка висококваліфікованих спеціалістів за триступеневою формою вищої освіти (бакалавріат - магістратура - аспірантура) для роботи в народному господарстві в галузях електроніки, інформаційної техніки, комп'ютерних систем та програмування, де на наших випускників стабільно високий попит серед різних підприємств, установ та організацій різної форми власності як в Україні так і за кордоном.

Кафедра має міцну матеріальну базу (11 оснащених сучасним обладнанням учбових лабораторій, в тому числі - власні комп`ютерні класи, які підключені до мережі Internet, комп`ютерну бібліотеку, сучасні стенди для програмування спеціалізованих комп'ютерних електронних систем). На кафедрі працює штат висококваліфікованих викладачів та спiвробiтникiв. Все це забезпечує швидку адаптацію змісту навчання до викликів сучасності.

Кафедра є випусковою для спеціальності 171 - "Електроніка" галузі знань 17 - "Електроніка та телекомунікації" і виконує підготовку на денній та заочній формах навчання бакалаврів за спеціалізацією "Електроніка" ,"Комп'ютерні системи автоматизації" та "Електроніка роботизованих систем та комплексів" і магістрів за науковою та професійною програмами.

Більш докладну інформацію про вступ на спеціальність можна дізнатися на сайті НУ "Чернінівська політехніка"  в розділі "Вступ до університету".

Буклет для абітурієнтів з інформацією про кафедру.

Презентація освітньої програми "Електроніка роботизованих систем та комплексів"

Презентація спеціальності.

Відеопрезентація освітньої програми "Електроніка роботизованих систем та комплексів"

Кумедне відео про фаультет ФЕІТ.