• VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

 

На кафедрі 13 квітня 2016 року відбулась зустріч з представниками  заводу Jabil, що знаходиться в м. Ужгород, Закарпатської області та випускає електроніку на замовлення провідних фірм. 

На зустріч зібралися студенти старших курсів спеціальностей "Електронні системи", "Радіоелектронні апарати" та "Метрологія і вимірювальна техніка".

Представники заводу розповіли що і як виготовляють та запросили на стажування з подальшим працевлаштуванням.

 

Коментарів (0) Переглядів: 1413

квітня 2016 р. на кафедрі ПЕ відбувся науковий семінар НАНУ: «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ».

Тема доповіді: «DC/DC перетворювач з м’якою комутацією і інвертором струму на вході»

 Доповідав асистент каф. БРАС Косенко Роман Анатолійович.

Матеріали семінару знаходяться в повному тексті цього повідомлення. 

Коментарів (3) Переглядів: 2996

На нашій кафедрі 29 січня 2016 року відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів нарямку підготовки "Електронні пристрої та системи" групи ЗПЕ-111.
Державна екзаменаційна комісія у складі:
Голова комісії – Дегтеренко Анатолій Миколайович, заступник начальника департаменту підготовки виробництва і розвитку ПАТ “ЧеЗаРа”.
Члени комісії:
1. Денисов Ю.О. – д.т.н., професор, зав. кафедри ПЕ;
2. Гордієнко В.В. – к.т.н., доцент кафедри ПЕ;
3. Ревко А.С. – к.т.н., доцент кафедри ПЕ.
Секретар комісії – Єршов Р.Д., асистент кафедри ПЕ.
Виставила наступні оцінки:
1. Приз Інна Сергіївна, "Бортова система стабілізації напруги з імпульсним перетворювачем та ПІ-регулятором" (керівник - асистент Городній О.М.), добре.
2. Дряпіка Валентин Миколайович, "Багатофункціональна система вимірювання температури" (керівник - к.т.н., доцент Гордієнко В.В. ), задовільно.
3. Федченко Олександр Миколайович, "Мережевий імпульсний стабілізатор послідовного типу з індикацією вихідної напруги(керівник - асистент Городній О.М.), задовільно.
4. Гриб Дмитро Сергійович, "Бортова система регулювання освітлення (керівник - д.т.н., професор Денисов Ю.О.), відмінно.
5. Самсоненко Ігор Вікторович, "Система керування електропривода підйомного механізму спеціального призначення" (керівник - к.т.н., доцент Гордієнко В.В.), добре.
6. Дмитренко Анна Олександрівна, "Система керування понижуючим перетворювачем напруги з ПІ-регулятором та індикацією (керівник - асистент Єршов Р.Д.), задовільно.
Всім присвоєна кваліфікація бакалавра з електроніки.

Вітаємо бакалаврів з успішним захистом і бажаємо подальших успіхів у навчанні та в житті!

Коментарів (0) Переглядів: 1535

На кафедрі промислової електроніки 22 січня 2016 року відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності "Електронні системи" групи МЕ-101.
Державна екзаменаційна комісія у складі:
Голова комісії – Дегтеренко Анатолій Миколайович, заступник начальника департаменту підготовки виробництва і розвитку ПАТ “ЧеЗаРа”.
Члени комісії:
1. Денисов Ю.О. – д.т.н., професор, зав. кафедри ПЕ;
2. Войтенко В.П. – к.т.н., доцент кафедри ПЕ;
3. Денисова Н.М. – к.т.н., доцент кафедри ХТ.
Секретар комісії – Єршов Р.Д., асистент кафедри ПЕ.
Виставила наступні оцінки:
1. Федорова Оксана Олександрiвна, "Електронна система реєстрації та обробки даних електроенцефалографії" (керівник - к.т.н., доцент Войтенко В.П.), відмінно.
2. Костирєва Олександра Андрiївна, "Енергетичні показники електронного ключа підвищуючого квазірезонансного перетворювача з паралельним резонансним контуром" (керівник - д.т.н., професор Денисов Ю.О.), відмінно.
3. Прохорова Альона Олександрiвна, "Енергетичні показники паралельного квазірезонансного перетворювача з послідовним резонансним контуром" (керівник - к.т.н., доцент Гордієнко В.В.), відмінно.
4. Фесенко Артем Петрович, "Електронна система розпізнавання графічних образів (керівник - к.т.н., доцент Ревко А.С.), відмінно.
5. Святний Євген Валерiйович, "Підвищення точності реєстрації біопотенціалів м’язів людини в електронних системах розпізнавання рухів (керівник - к.т.н., доцент Велігорський О.А.), відмінно.
Всім присвоєна кваліфікація магістра по спеціальності 8.05080202 - "Електронні системи"

Вітаємо магістрів з успішним захистом і бажаємо подальших успіхів у житті!

Коментарів (0) Переглядів: 1470

У неділю, 29 листопада 2015 року, в Чернігівському національному технологічному університеті проходив день відкритих дверей. Ми також приймали участь у цьому заході. Біля виставки-презентації нашого факультету та кафедри було людно.


Коментарів (0) Переглядів: 1361