• VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

 

Кафедру електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки (ЕАРМ) Чернігівського національного технологічного університету відвідав представник австрійської фірми Bernecker&Rainer (B&R) Олексій Логвин. Метою візиту стало ознайомлення із станом впровадження в освітній процес навчального обладнання для автоматизації виробництва, люб’язно наданого кафедрі спонсорами в 2019 р.

 Гостю був продемонстрований розроблений здобувачем вищої освіти Андрієм Любенко (гр. МПЕп-191) під керівництвом доцента Володимира Войтенка у середовищі Automation Studio комплексний тест для перевірки працездатності навчального комплекту ETA light system. 

 В рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітні технології сучасного суспільства» (НТСС-2019) підготовлено три доповіді, присвячені цьому устаткуванню. У грудні 2019 р. здобувач гр. МПЕп-181 В.С. Пилипець успішно захистив випускну кваліфікаційну роботу магістра на тему "Лабораторний модуль для дослідження засобів контролю та візуалізації на основі блоку симуляції B&R". Готуються матеріали для подачі на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 171 – Електроніка з цієї ж тематики. Перспективним планом розвитку наукової діяльності кафедри ЕАРМ у 2020 р передбачено проведення спільних круглих столів (семінарів, нарад, тренінгів) з використання навчального обладнання фірми В & R.

 У свою чергу Олексій Логвин надав цінні рекомендації щодо використання наявних програмних бібліотек підтримки проектів, в яких використовуються синхронні електродвигуни.

Гість залишився задоволеним прогресом в галузі засвоєння складного вартісного обладнання та висловив сподівання на його більш широке впровадження в освітній процес. Протягом весняного семестру 2019/2020 навчального року планується проведення семінару, присвяченого можливостям та особливостям продукції від B&R.

 

 

 

 

 

Коментарі

Підписатися:
  • Коментарі не знайдено

Post comment as a guest

0