План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на перше півріччя 2017 року

МісяцьДоповідачТема
Лютий Ревко А.С. Реалізація ШІМ в квазірезонансних перетворювачах
Березень Городній О.М. Електромагнітна сумісність імпульсних перетворювачів у вторинних розподільних системах електроживлення
Квітень Войтенко В.П. Застосування сигнального процесора в системі ругулювання освітленості на базі світловипромінювальних діодів
Галюга А.В. Вдоскаоналення методик нормування витрат електроенергії в дротах ЛЕП при передачі за рахунок комплексної моделі стану дроту
Травень Єршов Р.Д. Кватерніонне числення в задачах стабілізації рухомої платформи
Червень Гордієнко В.В., Городній О.М. Розрахунок енергетичних показників паралельного квазірезонансного перетворювача з урахуванням паразитних параметрів силової частини

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на друге півріччя 2016 року

МісяцьДоповідачТема
Вересень Єршов Р.Д. Методика температурної стабілізації мікроелекромеханічних датчиків кутової швидкості з урахуванням їх моделі помилок
Жовтень Денисов Ю.О. Автономний інвертор напруги як ланцюг локальної системи енергозабезпечення
Єршов Р.Д. Методи цифрової фільтрації в системах стабілізації положення
Листопад Войтенко В.П., Яценко С.І. Комплекс для дослідження інтелектуальних баластів систем освітлення на основі сівтловипромінюючих діодів
Грудень Тительмаєр К.О. Втрати в мостових DC/DC перетворювачах для портативних фотоелектричних пристроїв

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на перше півріччя 2016 року

МісяцьДоповідачТема
Лютий Єршов Р. Д. Алгоритми калібрування цифрового магнітометра для електроприводу в задачах стабілізації рухомої платформи
Березень Косенко Р. А. DC/DC перетворювач з м’якою комутацією і інвертором струму на вході
Квітень Велігорський А. С., Хоменко М. А. Застосування штучних нейронних мереж в системі керування температури в процесі лиття
Травень Єршов Р. Д. Математичний апарат цифрових фільтрів у системах електроприводу для стабілізації рухомих платформ

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2015 рік

МісяцьДоповідачТема
Лютий Городній О.М. Шляхи підвищення енергоефективності систем розподіленого електроживлення
Лютий Косенко Р. О. Основні топологї мікроконверторів для фотоелектричних застосувань
Березень Степенко С.А. Коректор коефіцієнта потужності з квазірезонансним імпульсним перетворювачем
Велігорський О. А. Хоменко М. А. Регулятори з автоматичним налаштуванням для стабілізації температури в системах плавлення пластику
Квітень Городній О.М., Костирєва О.А. Аналіз енергоефективності паралельного квазірезонансного імпульсного перетворювача з паралельним резонансним контуром
Травень Гордієнко В.В., Прохорова А. О. Аналіз енергоефективності послідовного квазірезонансного імпульсного перетворювача з послідовним резонансним контуром
Вересень Єршов Р. Д. Огляд структурних рішень систем електроприводу стабілізації рухомих платформ
Жовтень Косенко Р. А. Огляд топологій модульних перетворювачів напруги для фотовольтаїки
Гордієнко В.В., Прохорова А. О. Система керування послідовним кзірезонансним імпульсним перетворювачем з послідовним резонансним контуром
Листопад Степенко С. А. Однофазний трьохрівневий квазі –Z інвертор
Городній О.М., Костирєва О.А. Система керування паралельним квазірезонансним імпульсним перетворювачем з паралельним резонансним контуром
Грудень Єршов Р. Д. Математичний апарат спеціалізованих обчіслень в системах електроприводу стабілізації рухомих платформ

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2014 рік

МісяцьДоповідачТема
Лютий Степенко С.А. Модель системи коректора коефіцієнта потужності з цифровим фільтром
Березень Єршов Р.Д. Методика генерації регулярних обчислювальних структур на мові опису апаратури у системах електроприводу
Квітень Войтенко В.П. Імпульсний перетворювач з квазіоп- тимальним регулюванням
Травень Городній О.М. Квазірезонансні імпульсні перетворювачі для систем розподіленого електроживлення
Вересень Степенко С.А. Застосування програмованої логіки у системах керування коректорами коефіцієнту потужності
Жовтень Велігорський О. А. Ефективність роботи фотоелектричних систем за умов часткових затемнень
Листопад Городний О. М. Використання паралельних КРІП-ПНС в коректорах коефіцієнту потужності
Грудень Косенко Р. А. Оцінка алгоритмів управління напівпровідникових перетворювачів двокоординатного сонячного трекера

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2013 рік

МісяцьДоповідачТема
Лютий Єршов Р.Д. Технічні аспекти побудови сучасного цифрового електроприводу
Березень Войтенко В.П. Імпульсний перетворювач з квазіоптимальним регулюванням
Квітень Городній О.М Енергоефективність КРІП-ПНС в порівнянні з звичайним імпульсним перетворювачем
Травень Степенко С.А. Інтелектуальній регулятор в енергоефективних перетворювачах напруги
Вересень Городній О.М. Застосування КРІП-ПНС в у розподіленіх системах енергоживлення
Жовтень Степенко С.А. Побудова ситеми керування корректором коефіціенту потужності з ціфровим регулятором
Листопад Войтенко В.П. Імпульсни перетворювачі з квазіоптимальним регулюванням
Грудень Ревко А.С. Дослідження енергоефективності квазірезонасних перетворювачів

  

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2012 рік

МісяцьДоповідачТема
Березень Степенко С.А. Нечіткі системи керування коректорами коефіцієнта потужності
Квітень Гусєв О.О. Інтелектуальні система керування трьохфазним фільтро-компенсуючим перетворювачем
Травень Городній О.М. Системи стабілізації напруги на основі паралельного квазірезонансного перетворювача
Вересень Степенко С.А. Трьохрівневий квазіімпедансний DC-AC перетворювач з новим принципом модуляціїї
Жовтень Городній О.М. Оптимізація енергетичних процесів в квазірезонансних перетворювачах
Листопад Єршов Р.Д. Технічні засоби побудови сучасного цифрового електроприводу
Грудень Іванець С.А. Інтелектуальні системи керування силовими перетворювачами

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2011 рік

МісяцьДоповідачТема
Березень Хоменко М.А. Оптимізація процессів курування реверсивним перетворювачем за допомогою вбудовуємого нейронного регулятора.
Квітень Гусєв О.О. Моделювання трьохфазного фільтро-компенсуючого перетворювача
Травень Велігорський О.А. Методи знаходження точки максимальної потужності фотоелектронних перетворювачів
Вересень Степенко С.А. Інтелектуальні алгоритми керування в силовій електроніці
Жовтень Велігорський О.А. Інтелектуальне підключення фотоелектронних перетворювачів до промислової мережі
Листопад Денисов Ю.О. Підвищуючий перетворювач з резонансним ключем як ланка системи автоматичного керування
Грудень Ревко А.С. Коректори коефіцієнта потужності з резонансним ключем