Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка"

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на  2020 рік

МісяцьДоповідачТема
Лютий Ревко Д.А., Гордієнко В.В Моделювання регулятора для двигуна безпілотного літального апарату
Березень Середа О.В., Денисов Ю.О. Синтез регуляторв контуру струму безпілотного літального апарату з урахуванням кута нахилу
Квітень Димерець А.В., Городній О.М. Розрахунок високочастотного інвертора на основі ключів з м'якою комутацією
Травень Филимонов І.Ю., Ревко А.С.  Системи штучного зору для керування електроприводом рухомої платформи
Вересень Филимонов І.Ю., Ревко А.С.

Застосування квазірезонансних імпульсних перетворювачів  для підвищення енергоефективності системи електроприводу безпілотного літального апарату

Жовтень Войтенко В.П. Застосування машинного навчання у вбудованих системах
Ревко А.С., Бурсала О.О. Системи регулювання електроприводу газотурбинных двигунів літальних апаратiв
Листопад Єршов Р.Д. Стенд для випробування безколекторних двигунів постійного струму для потреб безпілотного літального апарату з програмованими навантаженнями
Димерець А.В., Городній О.М. Особливості використання квазірезонансних перетворювачів в системах живлення безпілотних літальних апаратів
Грудень Єршов Р.Д. Особливості схемотехнічної реалізації силової частини модуля багатоконтурної системи автоматичного керування безколекторного двигуна постійного струму для потреб стабілізації положення
Филимонов І.Ю., Ревко А.С. Автоматичне керування безпілотного літального апарату на базі стереозору та картографування

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на  2019 рік

МісяцьДоповідачТема
Лютий Филимонов І.Ю.

Методы и средства определения положения в пространстве подвижной платформы

Березень Єршов Р.Д.

Динамическое торможение БДПТ и пути его оптимизации по различным критериям

Квітень Єршов Р.Д. Система управления БДПТ в частотно-импульсном домене. Частотный и фазовый компаратора
Травень Войтенко В.П.

Сверточные нейронные сети: возможности применения в электронных системах

Вересень Филимонов І.Ю. Керування рухомою платформою з використанням методів автоматичного орієнтування в просторі
Ревко А.С. Силова частина керування БДПС для квадрокоптера
Жовтень Войтенко В.П.

Огляд моделей компонентів системи електроприводів

Листопад Єршов Р.Д. Реалізація режиму динамічного гальмування у точному цифровому електроприводі
Грудень Димерець А.В., Городній О.М.

Квазікерування транзисторними ключами в високочастотних імпульсних перетворювачах 

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на  2018 рік

МісяцьДоповідачТема
Лютий Єршов Р.Д.

Реалізація частотно-імпульсного модулятора на мові опису апаратури VHDL

Березень Городній О.М.

Особливості керування електронними ключами квазірезонансних імпульсних перетворювачів

Квітень Єршов Р.Д. Реалізація сістолічного масиву для матричних перетворень на мові опису апаратури VHDL
Денисов Ю.О., Середа О.В. Дослідження шляхів підвищення ефективності системи електроприводу безпилотнього літального апарату
Травень Войтенко В.П.

Застосування машинного навчання в системах керування силовими перетворювачами

Червень Городній О. М., Вершняк Л. В. Особливості роботи імпульсних перетворювачів у локальних розподільних системах електроживлення
Вересень Жук Д.О., Криворучко Д. В. (НУК, м. Миколаїв)

Удосконалення компенсатора неактивних складових повної потужності в автономних електроенергетичних системах

Жовтень Єршов Р.Д. Модифіковані цифрові частотні та фазові компаратори як складова частина прецизійної САК рухомої платформи
Листопад Димерець А.В., Городній О.М. Програмно-апаратний комплекс дослідження параметрів імпульсних перетворювачів
Грудень Єршов Р.Д. Система прецизійного керування рухомою платформою на основі зворотної моделі двигуна та спостерігачів

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на друге півріччя 2017 року

МісяцьДоповідачТема
Вересень Городній О.М. Дослідження енергетичних процесів у коректорі коефіцієнта потужності з паралельним квазірезонансним перетворювачем, що перемикається при нульовому струмі
Жовтень Єршов Р.Д. Генерація регулярної структури шифратора засобами мови опису апаратури
Листопад Денисов Ю.О. Стратегія підвищення енергоефективності систем перетворення електроенергії бортового призначення
Середа О.В. Використання квазірезонансних імпульсних перетворювачів у системах електроживлення безпілотних летальних апаратів
Грудень Войтенко В.П. Особливості застосування конволюційних нейронних мереж у системах вбудованого зору

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на перше півріччя 2017 року

МісяцьДоповідачТема
Лютий Ревко А.С. Реалізація ШІМ в квазірезонансних перетворювачах
Березень Городній О.М. Електромагнітна сумісність імпульсних перетворювачів у вторинних розподільних системах електроживлення
Квітень Войтенко В.П. Застосування сигнального процесора в системі ругулювання освітленості на базі світловипромінювальних діодів
Галюга А.В. Вдоскаоналення методик нормування витрат електроенергії в дротах ЛЕП при передачі за рахунок комплексної моделі стану дроту
Травень Єршов Р.Д. Кватерніонне числення в задачах стабілізації рухомої платформи
Червень Гордієнко В.В., Городній О.М. Розрахунок енергетичних показників паралельного квазірезонансного перетворювача з урахуванням паразитних параметрів силової частини

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на друге півріччя 2016 року

МісяцьДоповідачТема
Вересень Єршов Р.Д. Методика температурної стабілізації мікроелекромеханічних датчиків кутової швидкості з урахуванням їх моделі помилок
Жовтень Денисов Ю.О. Автономний інвертор напруги як ланцюг локальної системи енергозабезпечення
Єршов Р.Д. Методи цифрової фільтрації в системах стабілізації положення
Листопад Войтенко В.П., Яценко С.І. Комплекс для дослідження інтелектуальних баластів систем освітлення на основі сівтловипромінюючих діодів
Грудень Тительмаєр К.О. Втрати в мостових DC/DC перетворювачах для портативних фотоелектричних пристроїв

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на перше півріччя 2016 року

МісяцьДоповідачТема
Лютий Єршов Р. Д. Алгоритми калібрування цифрового магнітометра для електроприводу в задачах стабілізації рухомої платформи
Березень Косенко Р. А. DC/DC перетворювач з м’якою комутацією і інвертором струму на вході
Квітень Велігорський А. С., Хоменко М. А. Застосування штучних нейронних мереж в системі керування температури в процесі лиття
Травень Єршов Р. Д. Математичний апарат цифрових фільтрів у системах електроприводу для стабілізації рухомих платформ

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2015 рік

МісяцьДоповідачТема
Лютий Городній О.М. Шляхи підвищення енергоефективності систем розподіленого електроживлення
Лютий Косенко Р. О. Основні топологї мікроконверторів для фотоелектричних застосувань
Березень Степенко С.А. Коректор коефіцієнта потужності з квазірезонансним імпульсним перетворювачем
Велігорський О. А. Хоменко М. А. Регулятори з автоматичним налаштуванням для стабілізації температури в системах плавлення пластику
Квітень Городній О.М., Костирєва О.А. Аналіз енергоефективності паралельного квазірезонансного імпульсного перетворювача з паралельним резонансним контуром
Травень Гордієнко В.В., Прохорова А. О. Аналіз енергоефективності послідовного квазірезонансного імпульсного перетворювача з послідовним резонансним контуром
Вересень Єршов Р. Д. Огляд структурних рішень систем електроприводу стабілізації рухомих платформ
Жовтень Косенко Р. А. Огляд топологій модульних перетворювачів напруги для фотовольтаїки
Гордієнко В.В., Прохорова А. О. Система керування послідовним кзірезонансним імпульсним перетворювачем з послідовним резонансним контуром
Листопад Степенко С. А. Однофазний трьохрівневий квазі –Z інвертор
Городній О.М., Костирєва О.А. Система керування паралельним квазірезонансним імпульсним перетворювачем з паралельним резонансним контуром
Грудень Єршов Р. Д. Математичний апарат спеціалізованих обчіслень в системах електроприводу стабілізації рухомих платформ

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2014 рік

МісяцьДоповідачТема
Лютий Степенко С.А. Модель системи коректора коефіцієнта потужності з цифровим фільтром
Березень Єршов Р.Д. Методика генерації регулярних обчислювальних структур на мові опису апаратури у системах електроприводу
Квітень Войтенко В.П. Імпульсний перетворювач з квазіоп- тимальним регулюванням
Травень Городній О.М. Квазірезонансні імпульсні перетворювачі для систем розподіленого електроживлення
Вересень Степенко С.А. Застосування програмованої логіки у системах керування коректорами коефіцієнту потужності
Жовтень Велігорський О. А. Ефективність роботи фотоелектричних систем за умов часткових затемнень
Листопад Городний О. М. Використання паралельних КРІП-ПНС в коректорах коефіцієнту потужності
Грудень Косенко Р. А. Оцінка алгоритмів управління напівпровідникових перетворювачів двокоординатного сонячного трекера

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2013 рік

МісяцьДоповідачТема
Лютий Єршов Р.Д. Технічні аспекти побудови сучасного цифрового електроприводу
Березень Войтенко В.П. Імпульсний перетворювач з квазіоптимальним регулюванням
Квітень Городній О.М Енергоефективність КРІП-ПНС в порівнянні з звичайним імпульсним перетворювачем
Травень Степенко С.А. Інтелектуальній регулятор в енергоефективних перетворювачах напруги
Вересень Городній О.М. Застосування КРІП-ПНС в у розподіленіх системах енергоживлення
Жовтень Степенко С.А. Побудова ситеми керування корректором коефіціенту потужності з ціфровим регулятором
Листопад Войтенко В.П. Імпульсни перетворювачі з квазіоптимальним регулюванням
Грудень Ревко А.С. Дослідження енергоефективності квазірезонасних перетворювачів

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2012 рік

МісяцьДоповідачТема
Березень Степенко С.А. Нечіткі системи керування коректорами коефіцієнта потужності
Квітень Гусєв О.О. Інтелектуальні система керування трьохфазним фільтро-компенсуючим перетворювачем
Травень Городній О.М. Системи стабілізації напруги на основі паралельного квазірезонансного перетворювача
Вересень Степенко С.А. Трьохрівневий квазіімпедансний DC-AC перетворювач з новим принципом модуляціїї
Жовтень Городній О.М. Оптимізація енергетичних процесів в квазірезонансних перетворювачах
Листопад Єршов Р.Д. Технічні засоби побудови сучасного цифрового електроприводу
Грудень Іванець С.А. Інтелектуальні системи керування силовими перетворювачами

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2011 рік

МісяцьДоповідачТема
Березень Хоменко М.А. Оптимізація процессів курування реверсивним перетворювачем за допомогою вбудовуємого нейронного регулятора.
Квітень Гусєв О.О. Моделювання трьохфазного фільтро-компенсуючого перетворювача
Травень Велігорський О.А. Методи знаходження точки максимальної потужності фотоелектронних перетворювачів
Вересень Степенко С.А. Інтелектуальні алгоритми керування в силовій електроніці
Жовтень Велігорський О.А. Інтелектуальне підключення фотоелектронних перетворювачів до промислової мережі
Листопад Денисов Ю.О. Підвищуючий перетворювач з резонансним ключем як ланка системи автоматичного керування
Грудень Ревко А.С. Коректори коефіцієнта потужності з резонансним ключем

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2007 рік

МісяцьДоповідачТема
Травень Хоменко М. А. Синтез нейроконтролера на основі еталонного оптимального регулятора з нерівномірним кроком квантування

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2006 рік

МісяцьДоповідачТема
Лютий Іванець С.А. Система стабілізації напруги з використанням нечіткої логіки
Денисов Ю.О. Нечітке керування в системах точного електроживлення
Березень Заровський Р.В. Аналітичний розрахунок в нелінійній імпульсній системі
Городній О.М. Порівняльний аналіз роботи силових ключів в імпульсних та квазірезонансних перетворювачах
Квітень Гордієнко В.В. Аналіз нелінійних імпульсних систем з ШІМ
Велігорський О.А. Експериментальний стенд для побудов біфуркаційних діаграм в системах силової електроніки
Травень Хоменко М.А. Основи побудови нейрорегуляторів для керування елетродвигунами
Вересень Денисов Ю.О. Динаміка систем регулювання високої точності з широтними та квазірезонансними імпульсними перетворювачами постійної напруги
Жовтень Городній О.М. Порівняльний аналіз інтегральної потужності розсіювання в електронних ключах імпульсних та квазірезонансних перетворювачів
Гай О.В. Оптимізація кількості та місць розташування секціонуючих пристроїв в розподільних мережах
Листопад Хоменко М.А. Нейрорегулятор в системі керування з широтно-імпульсною модуляцією.
Грудень Заровський Р.В. Аналіз нелінійних систем з глибокою ШІМ
Велігорський О.А. ШІМ-перетворювачі постійної напруги для систем точного електроприводу

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2003 рік

МісяцьДоповідачТема
Листопад Велігорський О.А. Похибка керування систем силової електроніки з різними видами ШІМ при детермінованих впливах

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2002 рік

МісяцьДоповідачТема
Лютий Ревко А.С. Цифрова система керування двигуном постійного струму квазірезонансним перетворювачем на основі програмованої логічної інтегральної схеми (ПЛІС)
Березень Іванець С.А Алгоритми дискретного перетворювання Уолша та їх апаратна реалізація
Квітень Денисов Ю.А. Квазірезонансні перетворювачі підвищуючого типу, що перемикаються при нульовому струмі. Проблеми реалізації
Травень Савенко О.В. Питання керування та регулювання процесом зварювання
Савенко О.В. Пристрої керування безконтактними двигунами постійного струму
Савенко О.В. Про роботу методичної комісії Міністерства освіти та науки України за напрямком ”Електроніка” спеціальності ”Електронні системи”
Вересень Шурпа В.В. Порівняння характеристик та синтез схем імпульсних перетворювачів з м'якою комутацією
Денисов Ю.О. Розрахунок перехідних процесів у замкнутих системах постійного струму з квазірезонансними перетворювачами
Жовтень Ревко А.С. Електромеханічні процеси в системі квазірезонансний імпульсний перетворювач – двигун постійного струму
Сорокін О.Ю. Система неперервної діагностики силових кабельних ліній
Листопад Войтенко В.П. Задавачі частоти з програмним керуванням
Войтенко В.П. Прямий цифровий синтез опорних сигналів в системах керування
Денисов Ю.О. Підвищуючий перетворювач з резонансним ключем як ланка системи автоматичного керування
Грудень Іванець С.А. Реалізація фаззі-регулятора на ПЛІС

 

План роботи семінару “МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ” на 2001 рік

МісяцьДоповідачТема
Вересень Шурпа В.В Порівняння зарактеристик та синтез схем імпульсних перетворювачів з м'якою комутацією
Денисов Ю.О, Ревко А.С. Про результати конференції "СЕЕ-2001"
Жовтень

Павлов Г.В.

Перетворювачі постійної напруги на основі частотнорегульованих послідовних резонансних інверторів

Грудень

Войтенко В.П.

Цифровий регулятор систем стабілізації напруги з квазірезонансним імпульсним перетворювачем