Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка"

Mobile menu
 

На нашій кафедрі діє наукова школа "Розвиток високоточних систем стабілізації постійної напруги"
Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: технічні й прикладні науки 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Кафедру електроніки автоматики робототехніки та мехатроніки (раніше – кафедра промислової електроніки) НУ «Чернігівська політехніка» створено в 1989 році, коли розпочалося навчання фахівців за спеціальністю промислова електроніка. Наукова школа була заснована трохи раніше професором Денисовим Олександром Івановичем  у 1987 році, коли почалося співробітництво між НДІ «Електродинаміки» м. Київ. “НДІ електромеханічних приладів”, м. Київ. та тоді ще ЧФ КПІ.

Зараз школою керує Денисов Юрій Олександрович, д.т.н., пофесор, завідувач кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка";
До складу школи входять: один доктор технічних наук, 3 кандидати технічних наук (доц. к.т.н. Ревко А. С , доц. к.т.н Войтенко В, П ,к.т.н Городній О. М.), 8 аспірантів та 10 здобувачів вищої освіти. Загальна чисельність школи 25 учасників.

Школа має в наявності науково-дослідну лабораторію, навчально-дослідницьку лабораторію «Автоматики, робототехніки та мехатроніки» які укомплектовані стендами промислового обладнання від компанії B&R, цифровими осцилографами Hantek, також є в наявності електронне навантаження, генератори, логічні аналізатори, мультиметри, різні відлагоджувальні мікроконтролерні засоби (NUCLEO-H743ZI STMicroelectronics- відлагоджувальний модуль з мікроконтролером ARM Cortex-M7 та вбудованим програматором STEVAL-ESC002V1 STMicroelectronics - Модуль для тестування силового драйвера БДПС двигуна з інтегрованим контролером швидкості.), лабораторні джерела живлення, одноплатні комп’ютери (Raspberry Pi, Arduino) та інше. 
Протягом 20 років розроблені нові методи аналізу процесів в системах енергоживлення електроприводів, методи синтезу регуляторів для їх контурів систем стабілізації напруги, методи розрахунку силових схем на основі використання дискретного–перетворення Лапласа за результатами апроксимації напруги живлення рядом Уолша-Фур'є. Методи дозволяють аналізувати системи з глибокою ШІМ, що є його перевагою перед іншими методами.
За останні 5 років розроблена нова методика розрахунку енергетичних та динамічних показників систем живлення електроприводів квадрокоптера та робота-маніпулятора, силові ланки яких виконані на основі високочастотних резонансних ключів. Її відмінність від раніше існуючих методик полягає в тому, що вона дозволяє оцінити вплив паразитних параметрів активних і пасивних елементів на процес перемикання транзисторів, що супроводжується динамічними втратами потужності. Розглянуто шляхи покращення динамічних процесів у системах живлення роботизованих систем та комплексів, що виконані на основі широтно- та частотно-імпульсних перетворювачів, закони керування якими формуються за допомогою цифрових регуляторів. На основі запропонованого теоретичного підходу створено новий клас прецизійних систем регулювання електроприводу з високими енергетичними показниками.
Також за останні 5 років розроблено програмно-апаратне забезпечення інтелектуально-адаптивної системи контролю енергетичних та динамічних процесів в електроприводах квадрокоптера та робота-маніпулятора. Проведені дослідження розроблених макетів систем регулювання та живлення електроприводу ПП "НВФ "РЕГМІК" СК « НИВА».
За останні 5 років виконана НДР «Системи електроприводів з покращеними енергетичними та динамічними характеристиками для спеціальних застосувань» (№ 0119U000421). Загальне фінансування  900 тис. грн. Раніше школа приймала участь  у міжнародній програмі Територіального Співробітництва Східного Партнерства Білорусь-Україна THEOREMS Dnipro, № 83265669.
Грантові програми: грант від Фонду Валленбергів (Швеція) за програмою «The Wallenberg Foundations support 32 Ukrainian researchers at Swedish universities» для проведення протягом 2022 – 2023 років наукового дослідження в Лундському університеті за темою «Increasing the Speed of Analysis of Images Obtained from UAV».
Керівник школи Ю. О. Денисов та представники школи В. П. Войтенко і Р. Д. Єршов протягом останніх років потрапляли до Топ-20 НУ «Чернігівська політехніка» за результатами щорічного оцінювання.
Протягом останніх 5 років видано 1 монографія та 1 навч. посібник. Опублікованих 34 статті у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах. Організовано 5 конференції науково-практичних конференцій (НТСС 2019 –НТСС2023), зроблено 34 доповіді на наукових конференціях різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних.
Деякі розробки кафедри та наукової школи.

Інформація на 2024 рік

ННІ

Кафедра

Керівник школи

Досягнення школи за останні 5 років (патенти, свідоцтва, участь у НДР)

Кількість захищених здобувачів (кандидатів наук, докторів, PhD за останні 5 років)

ННІ електронних та інформаційних технологій

Електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки

Денисов Юрій Олександрович

НДР за рахунок держбюджету

«Системи електроприводів з покращеними енергетичними та динамічними характеристиками для спеціальних застосувань»  0119U000421