Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка"

Mobile menu
 

Науково дослідна лабораторія кафедри Електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки (лабораторія Робототехніки з 2018 р)

Лабораторія знаходиться в 4 корпусі НУ "Чернігівська політехніка", 2 поверх, аудиторія 21а

Є основною науково-дослідною лабораторією наукової школи кафедри.

Теоретичні напрацювання

Кафедра протягом 30 років проводить дослідження в галузі розробки методів та засобів підвищення енергоефективності автономних  систем живлення електричної енергії. На основі запропонованих теоретичних підходів створено новий клас енергоефективних, прецизійних систем регулювання електроприводу з високими енергетичними показниками. Отримані теоретичні залежності представлення паралельного квазірезонансного перетворювача ланкою системи автоматичного керування.  Отримані теоретичні залежності  стійкості систем живлення  з безколекторними двигунами. Проведено моделювання замкнених систем  з  безколекторними двигунами  з ШІМ модуляцією з метою дослідження їх стійкості. Розроблені шляхи покращення динамічних процесів у системах живлення роботизованих систем та комплексів, що виконані на основі широтно-та частотно-імпульсних перетворювачів, закони керування якими формуються за допомогою цифрових регуляторів.  Систем та комплексів різного застосування. Запропоновані принципи підвищення енергетичних та динамічних характеристик електроприводів для спеціального призначення можуть знайти застосування при розробці електроприводів, квадрокоптерів з метою підвищення часу їх польоту та при розробці роботів-маніпуляторів та систем позиціонування спеціального призначення з покращеними енергетичними та інформаційними показниками, що підтверджує їх практичну цінність для суспільства та економіки.

Практичні розробки лабораторії   

 Розроблено макет  БПЛА (потужність 0.5…1.00 кВт; напруги живлення 12…16 В), к.к.д. електроприводу – не гірше 85%. Розроблено макет системи електропривода робота-маніпулятора (потужність 1…2 кВт; напруга живлення 24…48 В), к.к.д. електроприводу – не гірше 85%.

Деякі розробки, що були виконані в лабораторії.

На базі лабораторії протягом 2018-2024 р проводилися  дослідження за наступними тематиками.

Назва

Виконавці

Результат

Підвищення показників енергоефективності напівпровідникових перетворювачів електроенергії в автономних системах електроживлення малої потужності» кер. проф. Денисов Ю. О.    № ДР 0118U007000 2018-2020 р

Денисов Ю.О. д.т.н., проф. Ревко А.С. к.т.н., доц. Городній О.М. к.т.н. ст. викл. Гордіенко В.В. к.т.н., доц

Зроблено програмне забезпечення розрахунку процесів в системах перетворення електроенергії різного призначення з урахуванням особливостей моделі та структури перетворювача.  Розглянуто  можливість використання отриманих результатів в розробці методики оцінки втрат потужності  перетворювачів напруги в автономних  системах електроживлення роботизованих комплексів на прикладі безпілотного літального апарату (БПЛА). Розроблено алгоритм налагодження систем електроприводу малої потужності що дозволить підвищити енергоефективність електроприводу на 5 %.

Системи електроприводів з покращеними енергетичними та динамічними характеристиками для спеціальних застосувань  № ДР  0119U000421 2019-2021р

Денисов Юрій Олександрович д.т.н. Войтенко Володимир Павлович к.т.н. Городній Олексій  иколайович                к.т.н. Ревко Анатолій Сергійович к.т.н. Єршов Роман Дмитрович Бурсала Олена  лександрівна аспіранти  Димерець А. В,. Куц Є. В.      

Розроблено концепцію збільшення часу польоту квадрокоптера або часу роботи автономного робота-маніпулятора при обмеженому енергетичному ресурсі на його борту, що досягається засобами управління. Отримана методика розрахунку динамічних та енергетичних показників систем живлення електроприводів БПЛА на основі високочастотних перетворювачів

Розробка систем керування безпілотними літальними апаратами мультироторного типу №  ДР 0122U200561   2022-2024 рік

Ревко А С к.т.н, доц Войтенко В П к.т.н .доц Городний О. М. к.т.н Гордієнко В. В. к.т.н доц Єршов Р. Д.

Система управління, кроковим двигуном додаткової камери БПЛА  . 

 

Обладнання лабораторії