Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка"

 

 

II Міжнародна науково-практична конференція обдарованої учнівської та студентської молоді

"НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА"

( НТСС-2021 | NTSS-2021 )

17 грудня 2021 року

Зареєструватися онлайн та надіслати тези (реєстрація завершена)

 

Інформаційне повідомлення

Приклад оформлення тез

Програма проведення

Збірник тез доповідей, частина 1

Збірник тез доповідей, частина 2

 

Привітання від організаційного комітету

Ректор Національного університету
"Чернігівська політехніка" 

доктор технічних наук, професор, 
заслужений працівник освіти України


Новомлинець Олег Олександрович 

 

(натисніть для перегляду привітання) 

Начальник управління освіти і науки
Чернігівської обласної державної адміністрації


Конопацький Микола Анатолійович

 

 

Начальник управління освіти
Чернігівської міської ради


Білогура Василь Олексійович

 

 Директор обласного комунального
позашкільного навчального закладу 
"Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді"


Лещенко Наталія Петрівна

Директор комунальної установи
"Центр професійного розвитку педагогічних
працівників Чернігівської міської ради"

Тимошенко Яніна Геннадіївна

 Проректор з наукової роботи 
Національного університету "Чернігівська політехніка"
доктор економічних наук, професор,
заслужений економіст України


Маргасова Вікторія Геннадіївна

 

Мета конференції – залучення творчого потенціалу молоді до вирішення актуальних науково-технічних проблем та розбудови технократичного суспільства.

Формат конференції покликаний створити ділові та особисті зв’язки між школярами, вчителями, студентами та викладачами з метою:

  • підвищення творчої активності та професійного рівня учасників;
  • створення дискусійного майданчика для обміну вже набутим досвідом та засвоєними технологіями;
  • усвідомлення особливостей інноваційних науково-технічних рішень;
  • аналізу проблем довкілля та перспектив їх вирішення;
  • поширення та засвоєння нових знань і вмінь;
  • формування зацікавленості у пізнанні нового в молоді та старших поколінь;
  • практичного втілення наукових рішень задля вдоволення суспільних потреб;
  • об’єднання зусиль у реалізації спільних проектів.

 

До участі запрошуються здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти, студенти закладів фахової передвищої освіти та студенти й магістри закладів вищої освіти, які займаються науково-дослідницькою роботою, педагогічні та науково-педагогічні працівники й представники органів управління освітою.

Під час конференції її учасники зможуть представити свої наукові та прикладні напрацювання, а також надати пропозиції щодо залучення обдарованої учнівської та студентської молоді до їх впровадження у різних напрямках розвитку сучасного суспільства.

Крім можливості оприлюднити доповіді, усі учасники матимуть змогу отримати кваліфіковані консультації та допомогу науково-педагогічних працівників Національного університету "Чернігівська політехніка" (НУ "Чернігівська політехніка"), методистів освітнього комунального позашкільного навчального закладу (ОКПНЗ) «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді».

Протягом конференції її учасники зможуть представити свої наукові та прикладні напрацювання, а також надати пропозиції щодо залучення талановитої учнівської та студентської молоді до передових галузей народного господарства.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕКЦІЇ

Конференція проводиться у таких секціях:

Секція
Підсекція
Математика Математика
Прикладна математика
Математичне моделювання
Науки про Землю Географія та ландшафтознавство
Геологія, геохімія та мінералогія
Кліматологія та метеорологія
Гідрологія
Фізика і астрономія Теоретична фізика
Експериментальна фізика
Астрономія та астрофізика
Аерофізика та космічні дослідження
Хімія та біологія Загальна біологія
Біологія людини
Зоологія, ботаніка
Медицина
Валеологія
Психологія
Хімія
Технічні науки Технологічні процеси та перспективні технології
Електроніка та приладобудування
Матеріалознавство
Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
Науково-технічна творчість та винахідництво
Комп'ютерні науки Комп'ютерні системи та мережі
Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем
Технології програмування
Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту
Internet-технології та WEB дизайн
Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
Економіка та право Економічна теорія та історія економічної думки
Мікроекономіка та макроекономіка
Фінанси, грошовий обіг і кредит
Право

 

Робочі мови конференції – українська та англійська.

Усі витрати, пов'язані з проведенням конференції та публікацією матеріалів, несуть організатори.

У зв’язку з COVID-19 форма проведення заочна. Консультації з приводу своїх наукових тез можна отримати за контактними даними голів та заступників секцій, що будуть оприлюднені в програмі проведення конференції.

Електронний варіант збірника тез доповідей можна буде завантажити з цього сайту після проведення конференції.

Календар конференції

Дата
Подія
до 12.12.21(продовжено до 16.12.21) 
Граничний термін прийому тез доповідей та реєстраційних заявок учасників
після 17.12.21
Рецензування тез та підготовка збірника тез доповідей до видання

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Новомлинець Олег Олександрович – д.т.н., професор, ректора НУ "Чернігівська політехніка".

Співголови:

Конопацький Микола Анатолійович – начальник Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації;

Білогура Василь Олексійович – начальник управління освіти Чернігівської міської ради;

Лещенко Наталія Петрівна – директор ОКПНЗ "Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді";

Тимошенко Яніна Геннадіївна – директор комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міської ради".

Заступники голови організаційного комітету:

Маргасова Вікторія Геннадіївна – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи НУ "Чернігівська політехніка";

Цибуля Сергій Дмитрович – д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій та транспорту НУ "Чернігівська політехніка";

Іванець Сергій Анатолійович – к.т.н., доцент, директор навчально-наукового інституту електронних та інформаційних технологій НУ "Чернігівська політехніка";

Соронович Олена Юріївна – заступник начальника Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації;

Горна Олена Володимирівна – заступник начальник управління освіти Чернігівської міської ради.

Члени організаційного комітету:

Базилевич Володимир Маркович – к.е.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем НУ "Чернігівська політехніка";

Безручко Вячеслав Михайлович – к.т.н., доцент, доцент кафедри електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій НУ "Чернігівська політехніка";

Білоус Ірина Володимирівна – к.т.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій і програмної інженерії НУ "Чернігівська політехніка";

Войтенко Володимир Павлович – к.т.н., доцент, доцент кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка";

Ганєєв Тимур Рашитович  к.т.н., доцент,  доцент кафедри технологій зварювання та будівництва НУ "Чернігівська політехніка";

Гордієнко Вячеслав Валентинович – к.т.н., доцент, доцент кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка";

Городній Олексій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка";

Давидова Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст відділу професійної, вищої освіти, науки та по роботі з персоналом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації;

Денисов Юрій Олександрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка";

Дерій Жанна Володимирівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки НУ "Чернігівська політехніка";

Єршов Роман Дмитрович – старший викладач кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка";

Журко Володимир Павлович – старший викладач кафедри електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій НУ "Чернігівська політехніка";

Казимир Володимир Вікторович – д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних та комп’ютерних систем НУ "Чернігівська політехніка";

Міронова Оксана Вікторівна – консультант комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міської ради";

Наумчик Павло Іванович – к.п.н., доцент, доцент кафедри електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій НУ "Чернігівська політехніка";

Немикіна Наталія Валеріївна – заступник директора з навчально-методичної роботи ОКПНЗ «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді»;

Нехай Валентин Валентинович – асистент кафедри інформаційних технологій і програмної інженерії НУ "Чернігівська політехніка";

Прибитько Ірина Олександрівна – к.т.н., доцент,  доцент кафедри технологій зварювання та будівництва НУ "Чернігівська політехніка";

Приступа Анатолій Леонідович – к.т.н., доцент, завідувач кафедри електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій НУ "Чернігівська політехніка";

Ревко Анатолій Сергійович – к.т.н., доцент, доцент кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка";

Ткач Юлія Миколаївна, д.п.н., доцент, завідувач кафедри кібербезпеки та математичного моделювання НУ "Чернігівська політехніка";

Челябієва Вікторія Миколаївна – к.т.н., доцент, доцент кафедри харчових технологій НУ "Чернігівська політехніка".

  КАРТА ПРОЇЗДУ

 

Проїзд по місту – від залізничного вокзалу або автовокзалу тролейбусом №1, маршрутним таксі №14, №16 до зупинки «Технологічний університет».

Для учасників конференції, які будуть їхати з м. Києва, автобуси до Чернігова відправляються від станції метро «Лісова», «Вокзальна». У Чернігові від кінцевої зупинки автобуса «Готель «Україна» до університету потрібно їхати маршрутними таксі № 14, 16, 17, 25, 135, 160 до зупинки «Технологічний університет».

Зареєструватися онлайн та надіслати тези (реєстрація завершена)

КОНТАКТИ

Телефон: +38 (0462) 665-185

E–mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: http://inel.stu.cn.ua/ntss/