Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка"

 

Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки (до 01.12.2018 року - кафедра промислової електроніки) - це підрозділ Національного університету "Чернігівська політехніка", який призначений для викладання спеціальних дисциплін з напрямку "Електроніка", а також проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Кафедру створено в 1989 році. Засновник кафедри - Олександр Іванович Денисов - доктор технічних наук, професор, член Директорату Міжнародної асоціації з енергетики (Клiвленд, США), визнаний вчений в галузях енергетичної електроніки та систем точного магнітного запису. Найвагоміший внесок Олександра Івановича в розвиток суспільства - це його учні, серед яких є професори та доценти, доктори та кандидати наук. В iсторiї кафедри - проведення міжнародних науково-технічних конференцій (1987, 1989, 1991 р.р.) з проблем перетворювальної техніки. В роботі цих форумів брали участь таки провідні вчені в галузі як В.А. Лабунцов, А.К. Шидловський, В.С. Руденко, В.I. Сенько. Кафедра має наукові та методичні зв'язки з інститутом електродинаміки НАН України, Національним технічним університетом "КПI", Національним технічним університетом "ХПI", Технічним університетом "МЭИ", іншими установами СНД. Науково-технічні дослідження кафедри спрямовані на розробку джерел живлення та систем автоматичного електроприводу. Наші співробітники є постійними учасниками міжнародних конференцій "Проблеми сучасної електротехніки" та "Силова електроніка та енергоефективнiсть".

 Основна наша мета - це підготовка висококваліфікованих спеціалістів за триступеневою формою вищої освіти (бакалавріат - магістратура - аспірантура) для роботи в народному господарстві в галузях електроніки, інформаційної техніки, комп'ютерних систем та програмування, де на наших випускників стабільно високий попит серед різних підприємств, установ та організацій різної форми власності як в Україні так і за кордоном.

Кафедра має міцну матеріальну базу (11 оснащених сучасним обладнанням учбових лабораторій, в тому числі - власні комп`ютерні класи, які підключені до мережі Internet, комп`ютерну бібліотеку, сучасні стенди для програмування спеціалізованих комп'ютерних електронних систем). На кафедрі працює штат висококваліфікованих викладачів та спiвробiтникiв. Все це забезпечує швидку адаптацію змісту навчання до викликів сучасності.

Кафедра є випусковою для спеціальності 171  Електроніка галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації (раніше: Електроніка та телекомунікації) і виконує підготовку на денній та заочній формах навчання бакалаврів за освітніми програмами "Електроніка" ,"Комп'ютерні системи автоматизації" та "Електроніка роботизованих систем та комплексів" і магістрів за науковою та професійною програмами.

Більш докладну інформацію про вступ на спеціальність можна дізнатися на сайті НУ "Чернінівська політехніка"  в розділі "Вступ до університету".

Презентація освітньої програми "Електроніка роботизованих систем та комплексів"

Відеопрезентація освітньої програми "Електроніка роботизованих систем та комплексів"

 

Історія

Жартівливе відео про фаультет ФЕІТ, зняте нашими студентами.

 

Буклет для абітурієнтів з інформацією про кафедру та спеціалізацію "Комп'ютерні системи автоматизації".

Презентація спеціальності та спеціалізації "Комп'ютерні системи автоматизації".