Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки НУ "Чернігівська політехніка"

 • VTEM Image Show

 • VTEM Image Show

 • VTEM Image Show

 • VTEM Image Show

 

На кафедрі Електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки 22 грудня 2022 року відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів групи МПЕ-211 спеціальності «Електроніка».

До захисту подано дві випускні кваліфікаційні роботи. Екзаменаційна комісія під головуванням доктора технічних наук, старшого наукового співробітника відділу транзисторних перетворювачів Інституту електродинаміки НАН України Юрія Володимировича Руденка, виставила наступні оцінки:

 1. Маруга Владислав Рустамович, «Універсальний пристрій синтезу гармонійних сигналів» («Universal electronic device for harmonic signals synthesis»), науковий керівник: к.т.н., доцент Гордієнко В.В. – відмінно (92 бали);
 2. Іванченко Андрій Вадимович, «Пристрій для дослідження періодичних сигналів» («Electronic device for periodic signals investigation»), науковий керівник: к.т.н., доцент Городній О.М. – добре (75 балів);

Вітаємо наших випускників та бажаємо успіхів у подальшій професійній діяльності та у житті. Для Вас двері кафедри завжди відчинені!

Коментарів (0) Переглядів: 99


Конференція відбудеться в Національному університеті "Чернігівська політехніка" 20 грудня 2022 року.

Мета конференції – залучення творчого потенціалу молоді до вирішення актуальних науково-технічних проблем та розбудови технократичного суспільства. Формат конференції покликаний створити ділові зв’язки між здобувачами освіти, вчителями, студентами та викладачами з метою:

 •  об’єднання зусиль у реалізації спільних проектів, науково-дослідницьких робіт;
 •  підвищення творчої активності та професійного рівня учасників;
 •  створення дискусійного майданчика для обміну вже набутим досвідом та засвоєними технологіями;
 •  усвідомлення особливостей інноваційних науково-технічних рішень;
 •  аналізу проблем довкілля та перспектив їх вирішення;
 •  поширення та засвоєння нових знань і вмінь;
 •  формування зацікавленості у пізнанні новітніх знань учасників конференції;
 •  практичного втілення наукових рішень задля вдоволення суспільних потреб.

До участі запрошуються здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти, студенти закладів фахової передвищої освіти та студенти й магістри закладів вищої освіти, які займаються науково-дослідницькою роботою, педагогічні та науково-педагогічні працівники й представники органів управління освітою. Під час конференції її учасники зможуть представити свої наукові та прикладні напрацювання, а також надати пропозиції щодо залучення обдарованої учнівської та студентської молоді до їх впровадження у різних напрямках розвитку сучасного суспільства. Крім можливості оприлюднити доповіді, усі учасники матимуть змогу отримати кваліфіковані консультації та допомогу науково-педагогічних працівників Національного університету "Чернігівська політехніка", методистів Обласного комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді».

Конференція проводиться у таких секціях:

 •  математика;
 •  природничі науки;
 •  технічні науки;
 •  комп’ютерні науки;
 •  економічні науки.

Робочі мови конференції – українська та англійська.

Усі витрати, пов’язані з проведенням конференції та публікацією матеріалів, несуть організатори. У зв’язку з військовими діями форма проведення заочна. Консультації з приводу своїх наукових тез можна буде отримати за контактними даними голів та заступників секцій, що знаходяться на сайті конференції. Електронний варіант збірника тез доповідей можна буде завантажити на офіційній сторінці конференції.

За матеріалами конференції планується випуск збірника тез доповідей. Для цього учасникам конференції необхідно до 20 грудня 2022 року зареєструватися онлайн на сайті конференції та надіслати тези доповідей до організаційного комітету, оформлені відповідно до встановлених вимог.

Додаткову інформацію щодо участі у конференції, реєстрації та оформлення тез можна знайти на офіційному сайті конференції: http://inel.stu.cn.ua/index.php/naukova-diyalnist/konferentsiji/ntss-2022

Коментарів (0) Переглядів: 315

Інтеграція до інтернаціонального наукового та академічного простору здійснюється через конкретні кроки. Доцент кафедри Володимир Войтенко у 2022/2023 н.р. бере участь у програмі академічної мобільності науково-педагогічних працівників завдяки отриманню гранту від фонду Кнута та Аліси Валленбергів. Науково дослідна робота за темою «Підвищення швидкості аналізу зображень, отриманих з безпілотного літального апарату» виконується на кафедрі автоматичного керування Лундського університету, Швеція. Засновник цієї кафедри – добре знаний в Україні науковець Karl Johan Åström – співавтор «Біблії» у світі автоматики – книги K.J.Åström, T.Hagglund. PID-controllers: Theory, Design, and Tuning.

І  K.J.Åström, і T.Hagglund наразі є професорами кафедри. Кафедра має відмінну лабораторну базу (від різноманітних роботів та приладів до верстатів), яка використовується і в наукових дослідженнях, і в навчанні.   

Лундський університет був заснований в 1666 році і неодноразово входить до 100 найкращих університетів світу. Кафедра бере участь у 5-річній програмі підготовки інженерів, яка відповідно до Болонської (а також - американської та британської) системи еквівалентна магістру наук (MSc).

Керівництво університету (ректор Erik Renström та проректор Per Mickwitz) підтримує ідею поглиблення співпраці з українськими вишами, а ставлення до нас можна оцінити за семінаром Perspectives on and for Ukraine – an open seminar supporting academic freedom.

Гарні умови для виконання наукових досліджень в країнах Європейського Союзу дозволяють швидко отримати якісні наукові результати, покращити рівень викладання за освітньою програмою та, в перспективі, розширити інтернаціональне співробітництво кафедри з спорідненими закордонними вишами за рахунок обміну студентами. 

Коментарів (0) Переглядів: 318

 На кафедрі Електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки 21 червня 2022 року випускний кваліфікаційний іспит бакалаврів групи ПЕ-181 спеціальності «Електроніка».

До іспиту допущено 12 студентів. Екзаменаційна комісія під головуванням доктора технічних наук, старшого наукового співробітника відділу транзисторних перетворювачів Інституту електродинаміки НАН України Юрія Володимировича Руденка, виставила наступні оцінки:

 1. Андрушко Артем Євгенович - 90 балів
 2. Велігорський Олександр Олегович - 94 бали
 3. Галушко Дмитро Олегович - 75 балів
 4. Герасимов Олексій Володимирович - 64 бали
 5. Доропей Максим Дмитрович - 75 балів
 6. Дьогтяр Руслан Сергійович - 85 балів
 7. Іценко Вадим Вячеславович - 77 балів
 8. Козаченко Дмитро Анатолійович - 72 бали
 9. Короліхін Євгеній Юрійович - 90 балів
 10. Савченко Даниїл Володимирович - 96 балів
 11. Соловей Олександр Олександрович - 70 балів
 12. Тимощук Артем Анатолійович - 62 бали

Вітаємо наших випускників та бажаємо успіхів у подальшій професійній діяльності та у житті. Будемо завжди раді Вам в стінах нашого університету!

Коментарів (0) Переглядів: 127

Сторінка конкурсу: https://inel.stu.cn.ua/index.php/naukova-diyalnist/konkursi/elektronika-2022

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 05 листопада 2021 року №1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021-2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 року №1457» (далі Конкурс) Національний університет «Чернігівська політехніка» призначено базовим закладом вищої освіти для проведення II туру Конкурсу з спеціальності «Електроніка».

Заключний (другий) етап Конкурсу у вигляді  підсумкової науково-практичної конференції відбудеться 20-22 квітня 2022 року.

Конкурс буде проходити на базі кафедри «Електроніка, автоматика, робототехніка та мехатроніка» НУ «Чернігівська політехніка».

Коментарів (0) Переглядів: 187