• VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

 

Часи, коли технічні дива розробляли, виготовляли та випробували обдаровані одинаки, давно минули. Адже робот, безпілотний літальний апарат, електромобіль зробити «на колінці» неможливо: необхідні сучасні технології та володіння ними, тобто, наявність певних знань та вмінь.

Саме такою є мета кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки (ЕАРМ): донести до випускника середньої школи тренди, за якими розвиваються електронні технології та створити можливості практично засвоїти ці технології, щоб і через багато років можна було успішно та вже самостійно здобувати нові знання й розроблювати технічні витвори на рівні, що не поступається найкращим світовим зразкам.

Технічна освіта – справа непроста та вартісна. А якісна технічна освіта – дуже вартісна. Адже роботодавець вимагає від випускника вишу не тільки теоретичного знайомства з технічним обладнанням, але й наявності певних практичних навичок роботи з ним. Нажаль, не кожен виш може похвалитися наявністю сучасного лабораторного обладнання.

Модернове промислове виробництво неможливе без широкого застосування засобів автоматизації, які не просто звільняють людину від тяжкої, небезпечної та монотонної праці, але дозволяють суттєво підвищити точність та швидкість процесу виробництва і підвищити якість кінцевої продукції.

На сучасному ринку засобів промислової автоматизації передові позиції у світі займає австрійська фірма Bernecker&Rainer (B&R). Продукцію цієї фірми, зокрема, використовує і підприємство «ПЕТ Текнолоджіс Україна» (Чернігів) у розробці та виготовленні різноманітного обладнання для переробної промисловості. На сьогодні існує потреба в спеціалістах, які б добре володіли «кухнею» проектування з використанням обладнання B&R.

Завдяки спонсорській допомозі від «ПЕТ Текнолоджіс» кафедра ЕАРМ цього року отримала сучасне навчальне обладнання для автоматизації виробництва, виготовлене австрійською фірмою B&R, у складі блоку людино-машинного інтерфейсу та керування, блоку керування рухом та сервоприводами та блоку симуляції органів керування та контролю промисловою системою автоматизації загальною вартістю кількасот тисяч гривень. Це обладнання вводиться до навчального процесу студентів спеціальності 171 «Електроніка» вже з 2019/2020 навчального року. Під час лабораторних досліджень студенти мають засвоїти особливості програмування систем автоматизації з використанням інтегрованого середовища розробки Automation Studio. Цей потужний інструмент дозволяє в процесі розробки власних застосунків вибрати одну з підтримуваних мов програмування: ANSI С, ANSI C++, B&R Automation Basic, Continuous Function Chart, Function Block Diagram, Instruction List, Ladder Diagram, Sequential Function Chart, Structured List.

 Таким чином, втілюється в життя основний принцип якісної технічної освіти, який полягає у єдності тріади: освіта – розробка – виробництво. А це є запорукою того, що наш випускник зможе успішно реалізуватися в житті як в Україні, так і за кордоном.

Коментарі

Підписатися:
  • Коментарі не знайдено

Post comment as a guest

0