• VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

 

На кафедрі промислової електроніки 22 січня 2016 року відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності "Електронні системи" групи МЕ-101.
Державна екзаменаційна комісія у складі:
Голова комісії – Дегтеренко Анатолій Миколайович, заступник начальника департаменту підготовки виробництва і розвитку ПАТ “ЧеЗаРа”.
Члени комісії:
1. Денисов Ю.О. – д.т.н., професор, зав. кафедри ПЕ;
2. Войтенко В.П. – к.т.н., доцент кафедри ПЕ;
3. Денисова Н.М. – к.т.н., доцент кафедри ХТ.
Секретар комісії – Єршов Р.Д., асистент кафедри ПЕ.
Виставила наступні оцінки:
1. Федорова Оксана Олександрiвна, "Електронна система реєстрації та обробки даних електроенцефалографії" (керівник - к.т.н., доцент Войтенко В.П.), відмінно.
2. Костирєва Олександра Андрiївна, "Енергетичні показники електронного ключа підвищуючого квазірезонансного перетворювача з паралельним резонансним контуром" (керівник - д.т.н., професор Денисов Ю.О.), відмінно.
3. Прохорова Альона Олександрiвна, "Енергетичні показники паралельного квазірезонансного перетворювача з послідовним резонансним контуром" (керівник - к.т.н., доцент Гордієнко В.В.), відмінно.
4. Фесенко Артем Петрович, "Електронна система розпізнавання графічних образів (керівник - к.т.н., доцент Ревко А.С.), відмінно.
5. Святний Євген Валерiйович, "Підвищення точності реєстрації біопотенціалів м’язів людини в електронних системах розпізнавання рухів (керівник - к.т.н., доцент Велігорський О.А.), відмінно.
Всім присвоєна кваліфікація магістра по спеціальності 8.05080202 - "Електронні системи"

Вітаємо магістрів з успішним захистом і бажаємо подальших успіхів у житті!

Коментарі

Підписатися:
  • Коментарі не знайдено

Post comment as a guest

0