Войтенко Володимир Павлович

Список наукових праць (у зворотній хронології)

1.       Matiushkin O.O., Yershov R.D., Voytenko V.P., Korolev A.A. Software Solution for Digital-Reflectometry of the Surface Structure of the Metal-Oxide Corrode Films // Proceedings of 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 213-218, April 24-26, 2018. DOI: 10.1109/ELNANO.2018.8477535

2.       Яценко С. І., Войтенко В. П., Єршов Р. Д. Векторне керування індукційним двигуном за допомогою контролера на базі програмованої логічної інтегральної схеми // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукр. науково-практ. конф. (м. Чернігів, 11 – 12 квіт. 2018 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 147 – 149.

3.       Филимонов И. Ю., Войтенко В. П. Применение компьютерного зрения для селекции элементов крепления // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукр. науково-практ. конф. (м. Чернігів, 11 – 12 квіт. 2018 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С. 141 – 142.

4.       Яценко С.І, Войтенко В.П., Єршов Р.Д. Реалізація блоку просторово-векторної широтно-імпульсної модуляції у складі контролера індукційного двигуна на базі ПЛІС // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – № 1 (11). – C. 140 – 149.

5.       Войтенко Володимир Павлович : до 60-річчя з дня народження : біобібліографічний покажчик наукових праць / уклад.: Н. С. Лузіна, А. А. Савенко. – Чернігів : НБ ЧНТУ, 2018. – 23 с. : іл. – (Серія покажчиків праць науковців ЧНТУ).

6.       Яценко С.І, Войтенко В.П., Єршов Р.Д. Контролер для векторного керування індукційним двигуном на базі програмованої логічної інтегральної схеми // Новітні технології сучасного суспільства» (НТСС-2017) : Всеукр. науково-практ. конф. (м. Чернігів, 1 груд. 2017 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017.

7.       Філімонов І.Ю., Войтенко В.П. Особливості використання SURF-методу виявлення об’єктів в робототехніці // Новітні технології сучасного суспільства» (НТСС-2017) : Всеукр. науково-практ. конф. (м. Чернігів, 1 груд. 2017 р.) : збірник тез доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017.

8.       Войтенко В., Білорус І. Навчальний лабораторний стенд „INEL-STM” // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 3 (5). – C. 131–138.

9.       Войтенко В.П. Адаптивное квазиоптимальное регулирование в преобразователях с нейросетевой моделью силовой части // Технічна електродинаміка, 2016. – №5. – С. 26 – 28.

10.  Войтенко В., Яценко С. Система керування для дослідження інтелектуальних баластів світловипромінювальних діодів // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 2 (4). – С. 175 – 183.

11.  Войтенко В.П., Яценко С.І. Комплекс для досліджень інтелектуальних баластів систем освітлення на основі світловипромінюючих діодів // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2016): матеріали тез доповідей VІ міжнар. науково-практ. конф. (26–29 квітня 2016 р., м. Чернігів). – Чернігів: ЧНТУ, 2016.– С. 333 – 334.

12.  Войтенко В., Федорова О.О., Єршов Р. Електронна система реєстрації та обробки біоелектричних сигналів // Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 1 (3). – С. 109 – 115.

13.  Volodymyr Voytenko, Serhii Stepenko, Oleksandr Velihorskyi, Roustiam Chakirov, Dylan Roberts, Yuriy Vagapov. Digital Control of a Zero-Current Switching Quasi-Resonant Boost Converter // Proceedings of Sixth International Conference on Internet Technologies & Applications 2015, (Wrexham, North Wales, UK, 8 – 11 September 2015). – P. 365 – 369.

14.  Войтенко В.П. Система вимірювання об’єму рідини для омивання скла // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: пр. 5-ої міжнар. науково-практ. конф., (Чернігів, 19 22 тр. 2015). – Чернігів, ЧНТУ, 2015. – с. 225 – 226.

15.  Федорова О.О., Войтенко В.П. Система реєстрації та обробки сигналів електричної активності мозку // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: Всеукр. науково-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, (Чернігів, 28 кв. 2015). – Чернігів, ЧНТУ, 2015. – с. 93 – 94.

16.  Voytenko Volodymyr and Stepenko Serhii. Simulation Peculiarities of High-Frequency Zero-Current Switching Quasi-Resonant Boost Converter // Proceedings of 2015 IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 486-491, April 21-24, 2015.

17.  Войтенко В.П., Рудаков С.О. Визначення серцевої активності вбудованим датчиком тиску апарату для гемодіалізу // Вісник ЧДТУ: зб. – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – № 1 (77). – С. 40 – 46.

18.  Войтенко В.П. Квазиоптимальные промышленные регуляторы с нейроидентификацией объекта управления: монография / В. П. Войтенко. – Чернигов: Чернигов. гос. техн. ун-т., 2013. – 261 с.

19.  Khomenko M., Voytenko V., Vagapov Y. Neural Network based Optimal Control of a DC Motor Positioning System// Int. J. Automation and Control. – 2013, Vol. 7, Nos. 1/2, pp. 83 – 104.

20.  Войтенко В.П. Этапы алгоритма квазиоптимального регулирования в системе с импульсным преобразователем// Технічна електродинаміка. – 2012, № 3. – С. 125 – 126.

21.  Войтенко В.П., М.А.Хоменко. Сигнальный процессор в системе управления повышающим квазирезонансным преобразователем// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – Київ–2012, ч. 2. – С. 101106.

22.  Войтенко В.П., Королев А.А., Комзол П.К. Использование импульсного преобразователя с цифровым квазиоптимальным регулятором в потенциостате// Вісник ЧДТУ: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – № 1 (55). – С. 166 – 172.

23.  В.В. Кальченко, В.П. Войтенко. Квазиоптимальное регулирование в процессе шлифования со скрещивающимися осями инструмента и детали/ Вісник ЧДТУ: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 4 (53). – С. 6366.

24.  В.П.Войтенко. Квазиоптимальное регулирование в промышленной системе с импульсным ключом// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – Київ–2011, ч. 2. – С. 171175.

25.  Войтенко В.П., Хоменко М.А., Рудіч П.В. Застосування штучних нейронних мереж для ідентифікації промислових об'єктів керування// Вісник ЧДТУ: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 1 (47). – С. 196 – 201.

26.  В.П.Войтенко, М.А.Хоменко. Нейроидентификация в промышленных регуляторах// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – Київ–2008, ч. 2. – С. 6162.

27.  В.П.Войтенко, М.А.Хоменко. Встраиваемая система позиционирования с нейрорегулятором// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. – Київ–2008, ч. 1. – С. 7174.

28.  В.П. Войтенко, А.А. Золотухін. Модель електропечі як об‘єкта системи автоматичного керування// Вісн. Чернігівського державного технологічного університету, 2007. – № 30. – С. 146 – 153.

29.  В.П.Войтенко, М.А.Хоменко. Синтез промышленного нейрорегулятора с улучшенной динамикой// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – Київ–2007, ч. 3. – С. 50 – 55.

30.  Войтенко В.П., Дерев’янко М.О. Удосконалений алгоритм адаптації за критичною частотою коливань// Вісн. Чернігівського державного технологічного університету, 2007. – № 28. – С. 122 – 130.

31.  В.П.Войтенко, М.А.Хоменко. Принципы построения нейрорегулятора для управления промышленным объектом// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – Київ–2006, ч. 3. – С. 80 – 83.

32.  В.П.Войтенко. Форсированные алгоритмы функционирования квазиоптимального промышленного регулятора// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. – Київ–2006, ч. 8. – С. 109 – 112.

33.  В.П.Войтенко, М.А.Хоменко. Методи ідентифікації параметрів двигуна постійного струму// Вісн. Чернігівського державного технологічного університету, 2006. – № 26. – С. 137 – 143.

34.  В.П.Войтенко. Основні проблеми побудови промислових регуляторів// Вісн. Чернігівського державного технологічного університету, 2005. – № 25. – С. 128 – 133.

35.  В.П.Войтенко. Экспериментальное исследование алгоритмов функционирования квазиоптимального промышленного регулятора// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – Київ–2005, ч. 4. – С. 71 – 74.

36.  В.П.Войтенко. Модуляція вихідної напруги силового перетворювача в квазіоптимальному промисловому регуляторі// Чернігівського державного технологічного університету, 2005. – № 22. – С. 152 – 157.

37.  В.П.Войтенко. Квазиоптимальные промышленные регуляторы с автоматической параметрической идентификацией// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – Київ–2004, ч. 3. – С. 85 90.

38.  В.П.Войтенко, М.А.Хоменко, Г.В.Павлов. Оптимальное управление квазирезонансным преобразователем с помощью сигнального процессора// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. – Київ–2004, ч. 2 . – С. 9396.

39.  В.П.Войтенко. Сигнальні процесори в оптимальних системах керування// Вісн. Чернігівського державного технологічного університету, 2004. – № 21. – С. 196 – 200.

40.  В.П.Войтенко. Архитектура и резидентные аппаратные средства микроконтроллеров Atmel AVR®. – Чернигов: Красавцев, 2002. – 132 с.

41.  В.П.Войтенко. Задавачі частоти з програмно-апаратним керуванням// Вісн. Чернігівського державного технологічного університету, 2002. – № 18. – С. 100 – 105.

42.  В.П.Войтенко. Цифровой регулятор квазирезонансного преобразователя на базе микроконтроллера// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – Київ–2002, ч. 2. – С. 74 77.

43.  Г.В. Павлов, М.В. Покровский, Б.Н. Пекер, В.П.Войтенко. Влияние низкочастотных возмущений питающей сети на выходное напряжение последовательно-резонансных преобразователей// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. – Київ–2002, ч. 5 . – С. 49 – 52.

44.  В.П.Войтенко. Мікроконтролери для пристроїв промислової електроніки// Вісн. Чернігівського державного технологічного університету, 2001. – № 13. – С. 130 – 134.

45.  В.П.Войтенко, Ю.А.Денисов. Определение векторов состояния в квазирезонансном импульсном преобразователе, переключаемом при нулевом напряжении// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – Київ–2001, ч. 1. – С. 23 – 26.

46.  А.И.Денисов, В.П.Войтенко. Микропроцессорное управление импульсным преобразователем в системе точного позиционирования// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Проблеми сучасної електротехніки”. – Київ–2000, ч. 4. – С. 34 – 37.

47.  В.П.Войтенко. Формирование напряжения питания линейного двигателя в микропроцессорной системе точного позиционирования// Технічна електродинаміка, тем. випуск “Силова електроніка та енергоефективність”. – Київ–2000, ч. 2. – С. 52 – 55.

48.  Денисов О.І., Войтенко В.П. Синтез цифрового регулятора для системи позиціювання магнітних голівок // Вісник ЧДТУ: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 1999. – № 9. – С. 179 – 184.

49.  Войтенко В.П., Сорокин А.Ю. Оценка возможности прямого микропроцессорного управления прецизионным позиционным электроприводом // Технічна електродинаміка. – 1999. Тем. вип.: «Системи керування та контролю напівпровідникових перетворювачів» – С. 6 – 9.

50.  Войтенко В.П. Вибір параметрів регулятора для системи точного лінійного переміщення // Вісник ЧТІ: зб. – Чернігів: ЧТІ, 1996. – №1. – С. 53–61.–(Серія: «Машинобудування, електроніка»).

51.  Войтенко В.П. АРМ разработчика систем управления прецизионным электроприводом // Контроль и управление в технических системах: тр. 3-й конф. КУТС-95 (Винница, 12–18 апр. 1995).– Винница, 1995. – С.36-37.

52.  Войтенко В.П. Нечеткий регулятор для сервосистемы позиционирования // Труды Международной конференции по проблемам преобразования электроэнергии (Москва, 10 – 12 сент. 1993). – М., 1993. – С.56–57.

53.  Денисов А.И., Сиренко С.М., Войтенко В.П., Шмаров А.А. Система электропитания для линейного двигателя // Проблемы преобразовательной техники: тр. 5-й Всесоюз. конф. (Чернигов, 8 – 12 сентября 1991). – К.: Ин-т электродинамики. – 1991. – Ч.4. –С. 40–42.

54.  Денисов А.И., Войтенко В.П. Влияние пульсаций питающего напряжения на точность системы позиционирования // Проблемы преобразовательной техники: тр. 5-й Всесоюз. конф. (Чернигов, 8 – 12 сентября 1991). – К.: Ин-т электродинамики, 1991.– Ч.4.– С. 35–37.

55.  Денисов А.И., Войтенко В.П. Анализ режимов электромеханотронного преобразователя линейного перемещения с учетом пульсаций напряжения питания // Труды 2-й Всесоюзной конференции по электромеханотронике (Санкт-Петербург, 12 – 16 окт. 1991). – С.–Пб., 1991. – Ч.1. – С.87 – 89.

56.  Войтенко В.П. Микропроцессорный контроль качества энергопроцессов в вентильном преобразователе // Известия ВУЗов.– 1990.– №12.– С. 22 – 26. – (Серия: «Энергетика»).

57.  Войтенко В.П. Многоканальный контроль среднеквадратического значения периодического переменного напряжения // Современные методы и средства быстродействующего преобразования режимных параметров энергосистем: тр. Всесоюз. конф. (Челябинск, 6-7 мая 1990). – Челябинск, 1990. – С.50–51.

58.  Войтенко В.П., Шмаров А.А., Нечитайло С.А. Отладочное устройство для проектирования микропроцессорных систем управления электроприводами для НМД // Методы и средства записи и воспроизведения сигналов в системах передачи и обработки информации.– К.: КНПО "Маяк", 1990. – С.51–53.

59.  Войтенко В.П., Гордиенко В.В., Савенко А.В., Канюка И.В. Система автоматического управления линейным электроприводом // Методы и средства записи и воспроизведения сигналов в системах передачи и обработки информации. – К.: КНПО "Маяк", 1990. – С.46–48.

60.  Денисов А.И., Войтенко В.П., Гордиенко В.В., Шмаров А.А. Микропроцессорная реализация систем управления вентильными преобразователями для электроприводов аппарата магнитной записи // Техника средств связи. – 1990.– №4. – С.79–92. – (Серия: общетехническая).

61.  Денисов А.И., Войтенко В.П., Гордиенко В.В., Зволинский В.М. Микропроцессорная система транспортирования ленты и управления блоком вращающихся головок аппарата магнитной записи // Методы и средства записи и воспроизведения сигналов в системах передачи и обработки информации. – К.: КНПО "Маяк", 1988. – С.36–37.

62.  Денисов А.И., Войтенко В.П., Шмаров А.А., Канюка И.В. Аппаратное и программное обеспечение микропроцессорной системы автоматического регулирования блока вращающихся головок // Методы и средства записи и воспроизведения сигналов в системах передачи и обработки информации. – К.: КНПО "Маяк", 1988. – С.34–35.