• VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

 

В вересні 2007 року в Алушті відбулась щорічна міжнародна науково-технічна конференція "Силова електроніка та енергоефективність-2007". Кафедру промислової електроніки ЧДТУ представляли зав. кафедри д.т.н., проф. Денисов Ю.О. та асистент Заровський Р.В.

Коментарів (0) Переглядів: 257

За результатми держіспиту отримані наступні оцінки:

АВДIЄВСЬКИЙ Володимир Миколайович 5
БОЛОТHИЙ Павло Володимирович 4
ГАВРИК Олег Олександрович 3
ГОЛУБЕHКО Євген Андрiйович 4
ГУДИМЕHКО Олександр Петрович 3
ГУСЕВ Олександр Олександрович 5 - диплом з відзнакою, рекомендація до вступу в магістратуру
ДМИТРЕHКО Павло Анатолiйович 4 - рекомендація до вступу в магістратуру
КАШИH Олександр Дмитрович 3
КОБИЩА Олександр Михайлович 4
КОЗIHЦЕВ Сергiй Олександрович 3
КОРОГОД Дмитро Вiкторович 3
КРЕМЕHЬ Олег Володимирович 4
КУЗЬМЕHКО Петро Миколайович 3
ЛИТВИHЕHКО Антон Сергiйович 4
ЛОБОВ Юрiй Володимирович 5
ЛОГОША Олександр Миколайович 5
МАРУСИК Iгор Володимирович 4
ПАРХОМЕHКО Олександр Сергiйович 4
ПАТУК Олександр Вiталiйович 4
ПЕТРОВ Вiктор Валерiйович 5
ПИЛИПЕHКО Юрiй Анатолiйович 5
САВЧЕHКО Олексiй Вiкторович 5 - диплом з відзнакою, рекомендація до вступу в магістратуру
СЕМИРОЗУМ Володимир Михайлович 4
СЕРДЮК Денис Анатолiйович 5
СОЛОВЕЙ Костянтин Павлович 4
ТIТАРЄВ Iгор Сергiйович 4
ТКАЧ Костянтин Миколайович 4
ТОВСТОЛЄС Олег Юрiйович 5
ХОМЕHКО Олег Борисович 5 - диплом з відзнакою, рекомендація до вступу в магістратуру
ШЕЛУПЕЦЬ Олександр Володимирович 3
ШУЛЬГАH Сергiй Миколайович 3

Всім вказаним студентам присвоєна кваліфікація "бакалавр електроніки".

Коментарів (0) Переглядів: 310

За результатами захисту отримані наступні оцінки:

1. БОГДАHОВСЬКИЙ Юрiй Олександрович "Нейро-нечітка система керування електроприводом" (керівник Іванець С.А.) - 5.
2. ВОЛОКИТIH Артем Анатолiйович "Застосування спектрального перетворення в системах керування з частотною модуляцією" (керівник Денисов Ю.О.) - 5.
3. ГОРБАТКО Михайло Васильович "Система керування гідростатичними опорами" (керівник Іванець С.А.) - 4.
4. ЗОЛОТУХIH Антон Олександрович "Модель електропечі як об`єкта системи автоматичного керування" (керівник Войтенко В.П.) - 5.
5. ТУРОК Олександр Миколайович "Система стабілізації швидкості безколекторного двигуна постійного струму" (керівник Заровський Р.В.) - 4.
6. ШКЛЯРЕHКО Михайло Олександрович "Використання поліномів високих порядків при аналізі систем з широтно-імпульсною модуляцією при глибокому регулюванні" (керівник Гордієнко В.В.) - 5.
7. ШОСТКА Вiталiй Анатолiйович "Квазірезонансний перетворювач з комбінованою модуляцією" (керівник Ревко А.С.) - 3.

Коментарів (0) Переглядів: 265

За результами захисту дипломних проектів отримані наступні оцінки:

МАТЮША Євген Володимирович - 3.
РОЗМАРИЦЯ Володимир Сергійович - 3.
КЛИКОВ Вiталiй Володимирович - 3.
ШУЛЬГА Свiтлана Сергiївна - 4.
РАГУЛІН Вадим Валерiйович - 3.

В зв’язку з невиконанням плану роботи над дипломним проектом до захисту були не допущені студенти КРАВЧЕНКО Є.Г., МЕЛЬНИК В.В., СВЕРБІЙ О.О.

Коментарів (0) Переглядів: 264

19 червня 2007 року відбувся захист дипломних проектів, за результатами якого отримані наступні оцінки:

ТИХОHОВСЬКИЙ Олексiй Петрович - 5.
СМЕТАHIH Сергiй Юрiйович - 5.
СОБОЛЬ Сергiй Володимирович - 4.
ОСИПЕHКО Ганна Анатолiївна - 3.

Коментарів (0) Переглядів: 309