• VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

 

Сайт конкурсу: http://inel.stu.cn.ua/konkurs

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 року № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році» (далі Конкурс) у Чернігівському національному технологічному університеті відбудеться II тур Конкурсу в галузі  знань «Електроніка та телекомунікації» з спеціальності «Електроніка»Заключний (другий) етап Конкурсу у вигляді  підсумкової  науково-практичної конференції  відбудеться 23-25 квітня 2018 року.

 Конкурс буде проходити на базі кафедри «Промислова електроніка». Наукові напрями Конкурсу:

•Мікро- та наноелектроніка;

•Електронні пристрої та системи;

•Акустотехніка.

 До участі в Конкурсі запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн.

 На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше двох осіб) з актуальних проблем спеціальності «Електроніка» (від одного вищого навчального закладу не більше трьох робіт), які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, не мають відзнак НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

 Роботи, що подаються на конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог, викладених в «Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017р. № 605, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17):

 Докладніше...

 


текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.5, кегль – 14, аркуш формату А4 (210297 мм), поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм; 

•обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел; 

•наукова робота повинна містити титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; 

•наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

• наукові роботи виконуються українською мовою, подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях;

•у конкурсних роботах, а також в інших супровідних документах прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів). 

•відомості про автора (авторів) та наукового керівника, а також, за наявності, копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо подаються в окремому запечатаному конверті, на якому вказують шифр роботи.

Наукові роботи,  подані з порушенням вимог, повертаються до вищого навчального закладу.

Роботи необхідно надсилати до 15 лютого 2018 року (за поштовим штемпелем) з позначкою «На конкурс студентських наукових робіт з спеціальності «Електроніка»» за адресою: Чернігівський  національний технологічний університет, вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14000. 

Також просимо надсилати електронний варіант роботи (формат Adobe Acrobat (*.pdf) або MS Word (*.doc, *.docx, *.rtf) на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

За результатами першого етапу (рецензування наукових робіт) авторам кращих  робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення (у тому числі на електронну пошту автора) для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи.

Також просимо в термін до 15 лютого запропонувати кандидатури наукових, науково-педагогічних працівників вашого закладу які зможуть взяти участь в роботі галузевої конкурсної комісії, апеляційної комісії та в рецензуванні наукових робіт.

 Заступник голови оргкомітету,  директор навчально-наукового інституту технологій, д.т.н., проф.  Цибуля С.Д.

 Відповідальний секретар оргкомітету, к.т.н., доцент  Гордієнко В.В.  тел.: (0462) 665-176, 665-185 

Коментарі

Підписатися:
  • Коментарі не знайдено

Post comment as a guest

0