• VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

 

26 та 29 червня 2017 року на кафедрі промислової електроніки ім. В.М. Рядського відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт ОКР «Бакалавр» студентів групи ПЕ-131 за напрямом підготовки 6.05080202 − «Електронні пристрої та системи».

Екзаменаційна комісія у складі: голова комісії – Іванов Володимир Євгенійович, заступник Головного Конструктора ПАТ “ЧЕЗАРА”; члени комісії: Денисов Ю.О. – д.т.н., професор, зав. кафедри ПЕ; Гордієнко В.В. – к.т.н., доцент кафедри ПЕ; Ревко А.С. – к.т.н., доцент кафедри ПЕ; та секретар комісії – Єршов Р.Д., асистент кафедри ПЕ, оцінила наступним чином випускні роботи:

ЛИМАРЕНКО Євгеній Юрійович, «Система дистанційного керування проекційним екраном» («Projection screen remote control system»), керівник ,− к.т.н., доцент Ревко А.С., − відмінно (90);

КАРПЕНКО Максим Володимирович, «Інтелектуальний комутатор потужного навантаження» («Intelligent switch of high-power load»), керівник − к.т.н., доцент Ревко А.С., − відмінно (90);

ЯЩЕНКО Олександр Сергійович, «Імпульсний регулятор яскравості інформаційної панелі» («Switched-mode brightness controller of interactive panel»), керівник − к.т.н., ст..викл., Городній О.М., − добре (85);

ПIНЧУК Тетяна Анатоліївна, «Квазірезонансний імпульсний перетворювач з поліпшеними динамічними параметрами» («Quasi-Resonant pulse converter with improved dynamical characteristics»), керівник ,− к.т.н., ст.викл., Городній О.М., − добре (85);

МЕДВЕДЄВ Олег Михайлович, «Система керування двигуном змінного струму бортового застосування» («AC motor control system for onboard applications»), керівник ,− д.т.н, професор Денисов Ю.О., − задовільно (73);

КОВАЛЕНКО Ярослав Володимирович, «Квазірезонансний імпульсний перетворювач зі змінюваними параметрами резонансного контуру» («Quasi-Resonant pulse converter with tunable parameters of resonant chain»), керівник − к.т.н., ст..викл., Городній О.М, − задовільно (70);

СЕМЕНДЯЙ Владислав Сергiйович, «Джерело живлення з мікроконтролерним керуванням для двигуна малої потужності» («Power supply device with microcontroller using for low-power motors»), керівник − к.т.н., доцент Гордієнко В.В., − задовільно (70);

ТРУХАН Iгор Вiталiйович, «Мікроконтролерна система керування двигуном постійного струму» («DC motor control system with microcontroller using»), керівник ,− к.т.н., доцент Гордієнко В.В., − задовільно (65);

ТУРЕНОК Олег Iгорович, «Система керування кондиціонером» («Air conditioning control system»), керівник − к.т.н., доцент Гордієнко В.В., − задовільно (60).

Всім студентам присвоєна кваліфікація «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи». Вітаємо бакалаврів з успішним захистом і бажаємо подальших успіхів у житті ! Також запрошуємо всіх до ступу в магістратуру кафедри промислової електроніки!

Фото: Ревко А.С., Єршов Р.Д.

Коментарі

Підписатися:
  • Коментарі не знайдено

Post comment as a guest

0